slide-078-1600x400

De website die tot uw beschikking wordt gesteld uit naam van het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG valt onder de volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en voorwaarden te accepteren.

Algemene disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de website van het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

Deze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG.

De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een specifiek gezondheidsprobleem. Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient altijd door de gebruiker te worden geverifieerd op juistheid. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De websites waarnaar het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG linkt worden door het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer op de website vermelde informatie niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de informatie en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de informatie zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.

Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Privacy Statement

In het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk.

U kunt deze website die onder het beheer van het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG valt, in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, op- en/of aanmerkingen via het contactformulier inzendt etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG is onderdeel van het UMCG. Voor de uitgebreide privacyverklaring verwijzen we u daarom naar de website van het UMCG.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies, deze hebben we uitgeschakeld. Om die reden vindt u ook geen cookiemelding wanneer u de website bezoekt.

Mededeling over vragen en terugkoppeling

Vragen en alle andere vormen van terugkoppeling via deze website dienen geen verband te houden met persoonlijke gezondheidskwesties. Deze dienen altijd aan een arts te worden gericht.

Alle informatie op deze website is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Mededeling auteursrecht

Copyright © 2016 Kinder Allergie & Astma Centrum BKZ UMCG, Groningen. Alle rechten voorbehouden.