Slide-043-1600x400

Als u in het UMCG bent kunt u gevraagd worden om uw kind mee te laten doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit uw kind aan onderzoek deel te laten nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om uw kind mee te laten doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft geen enkele invloed op de behandeling.

Wie de beslissing kan nemen om deel te nemen, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd:

  • Tot 12 jaar beslissen de ouders;
  • Van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen;
  • Vanaf 16 jaar beslist het kind zelf.

Meer informatie hierover vindt u op de website ‘Ja, dokter. Nee, dokter’

De voor- en nadelen van meedoen aan onderzoek

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kan voordelen hebben. Een nieuwe behandeling kan bijvoorbeeld minder bijwerkingen veroorzaken of eenvoudiger uit te voeren zijn dan de gangbare behandeling. Maar meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kan ook risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat er medicijnen worden gebruikt waarvan de bijwerkingen (nog) niet bekend zijn. Over deze en veel andere zaken die samenhangen met het medisch-wetenschappelijk onderzoek krijgt u uitgebreide informatie als u gevraagd wordt uw kind deel te laten nemen aan een onderzoek.

Voordat een arts/onderzoeker een wetenschappelijk onderzoek kan beginnen, wordt door hem/haar een onderzoeksprotocol geschreven. In dit protocol staat in detail beschreven wat hij/zij wil onderzoeken en op welke manier dit uitgevoerd gaat worden. Ook staat beschreven welke extra belasting de patiënt of vrijwilliger zal ondervinden van het onderzoek. Het protocol moet voldoen aan allerlei wetten en speciale regelgeving voor het verrichten van onderzoek bij mensen.

Wet bescherming proefpersonen

Er bestaat in Nederland een speciale wet voor de bescherming van proefpersonen: de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Bij onderzoek dat valt onder de WMO legt de onderzoeker het protocol voor aan de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). De commissie toetst onderzoeksprotocollen aan de regels van de WMO. De commissie beoordeelt het wetenschappelijk onderzoek bij patiënten dat men wil uitvoeren. Zonder positief oordeel van de commissie en toestemming van de Raad van Bestuur is het uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek verboden.

Toestemming en patiënteninformatie

Als aan uw kind en u gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u eerst informatie over het onderzoek. Pas dan kunt u goed beoordelen of u uw kind wilt laten deelnemen. U krijgt schriftelijke informatie over het onderzoek uitgereikt en een mondelinge toelichting van de onderzoeker.FC0620-small

Als u besluit uw kind deel te laten nemen aan het onderzoek moet u hiervoor toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsformulier (informed consent) te ondertekenen. Als u uw kind liever niet laat deelnemen, is dat uiteraard mogelijk. Uw kind krijgt dan de huidig gangbare behandeling voor zijn/haar ziekte of aandoening.

Uw kind kan zich altijd, dus ook tijdens het onderzoek, terugtrekken van deelname aan het onderzoek. De arts zal dan met uw kind en u overleggen hoe de behandeling wordt voortgezet.

Onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie die meehelpen om de zorg te verbeteren. Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u lezen in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.