slide-078-1600x400

Kinderen met astma krijgen, net als volwassenen, te maken met leefregels. Voor hen kan het erg moeilijk zijn om deze te volgen. Hele kleine kinderen begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze iets niet mogen, terwijl vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes hetzelfde wel mogen. Ze kunnen daardoor denken dat ze ‘straf’ krijgen.

Kinderen in de puberteit willen graag onafhankelijk zijn en voelen zich vaak ‘groter’ dan ze zijn. Zij kunnen bepaalde leefregels bewust aan hun laars lappen omdat ze niet betutteld willen worden. Het niet houden aan de leefregels, brengt uiteraard mogelijke consequenties met zich mee, die ze zelf niet (kunnen) overzien. Voor ouders kan dit erg moeilijk zijn. U wilt niet voortdurend als politieagent optreden maar u bent verantwoordelijk voor uw kind en wilt toch graag dat uw zoon/dochter zich aan de regels houdt zodat hij/zij zich niet onnodig ziek voelt.

Leefregels hebben voor- en nadelen. Ze hebben ook invloed op de omgeving van uw kind. Ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen kan gevolgen van de leefregels ervaren. In zulk soort gevallen is het goed om over de leefregels te praten en er samen afspraken over te maken. Als u en/of uw kind uitlegt wat het belang is van bepaalde leefregels zullen anderen dit beter begrijpen en minder moeite hebben om hier rekening mee te houden.

De leefregels voor kinderen verschillen eigenlijk niet veel van die voor volwassenen en komen op het volgende neer:

  • Probeer prikkels zoveel mogelijk te vermijden
  • Neem voorzorgsmaatregelen indien nodig
  • Leef zo gezond mogelijk
  • Zorg voor voldoende beweging en houdt de conditie op peil

Probeer prikkels zoveel mogelijk te vermijden

Kinderen met astma blijken vaak gevoelig voor allergische en/of niet-allergische prikkels. Astma en allergie hebben veel met elkaar te maken en gaan regelmatig hand in hand. Veel kinderen die astma hebben, zijn ook allergisch voor bepaalde allergenen. Allergenen zoals bijvoorbeeld boompollen, graspollen, huisstofmijt en huisdieren geven regelmatig allergische klachten. Allergenen kunnen klachten veroorzaken zoals benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Dit worden allergene prikkels genoemd. Kijk voor meer informatie op de pagina allergisch astma.

In tegenstelling tot allergisch astma is er bij niet-allergisch astma geen sprake van allergie. Voor niet-allergische prikkels zijn alle mensen gevoelig, maar mensen met astma zijn hier extra gevoelig voor. Heeft uw kind niet-allergisch astma? Dan krijgt hij/zij klachten van niet-allergische prikkels. Dit kunnen bijvoorbeeld uitlaatgassen, rook, benzine, parfum of schoonmaakmiddelen zijn. Ook kan uw kind last hebben van weersomstandigheden, zoals kou, mist en vochtige lucht. Kijk voor meer informatie op de pagina niet-allergisch astma.

Heeft uw kind last van prikkels dan is het vermijden hiervan heel belangrijk. Vaak zult u als ouder moeten zorgen voor het naleven van de regels die betrekking hebben op het vermijden van prikkels. Als het gaat om allergische prikkels (bijvoorbeeld saneren van het huis) vindt u hieronder praktische tips en adviezen die u kunt gebruiken. Bij diverse allergene prikkels onder het kopje “Tips wanneer uw kind last heeft van…..”:

Neem voorzorgsmaatregelen indien nodig

Het is belangrijk dat u en uw kind het astma ‘leren kennen’. In welke situaties zijn problemen te verwachten. Heeft uw kind last van sigarettenrook, dan is het verstandig om niet naar een feest te gaan waarvan u weet dat er veel gerookt zal worden. Gaat uw kind met de klas naar het bos in de herfst maar u weet dat uw kind last heeft van die vochtige lucht en mist? Probeer dan uit voorzorg met medicijnen de situatie onder controle te houden. Of geef medicijnen mee aan uw kind en instrueer de juf en/of meester wat te doen in het geval van benauwdheidsklachten.

FC0573Leef zo gezond mogelijk

Gezond eten is voor iedereen belangrijk maar voor kinderen met astma zeker. Uw kind heeft voldoende voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen. De ontstekingen die bij astma aanwezig zijn kosten uw kind energie. Om in een goede conditie te blijven is goede en gezonde voeding dus belangrijk.

Daarnaast is het belangrijk dat er niet wordt gerookt in de buurt van uw kind. Het blijkt namelijk dat kinderen met astma meer klachten hebben als er in huis wordt gerookt. Ook is de kans groter dat zij later klachten zullen houden. Rookt u en heeft uw kind astma, dan is het dringende advies om te stoppen met roken. Ook is het verstandig om aan bezoek te vragen niet in de buurt van uw kind te roken. Rookt uw kind zelf dan geldt voor hem/haar ook het dringende advies om hiermee te stoppen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de pagina roken.

Zorg voor voldoende beweging en houdt de conditie op peil

Kinderen met astma wordt aangeraden om regelmatig te sporten en te bewegen. De conditie van uw zoon/dochter wordt hier beter van, het verbetert de spierkracht en het verbetert de ademcapaciteit. Als uw kind regelmatig beweegt en sport zal hij/zij merken dat het dagelijkse leven minder beperkingen oplevert. Uw kind hoeft niet direct aan topsport te doen. Sporten en bewegen kan op ieder niveau worden uitgevoerd. Wilt u meer informatie over dit onderwerp kijk dan op de pagina bewegen en sporten.