Slide-005-1600x400

Het Kinder Allergie & Astma Centrum maakt onderdeel uit van het Beatrix Kinderziekenhuis, polikliniek Kinderlongziekten en Kinderallergologie. Wij bieden uw kind binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen en astma.

Uw kind wordt verwezen naar het Kinder Allergie & Astma Centrum op de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis als hij/zij een specialistisch onderzoek of behandeling moet ondergaan waarbij een opname niet nodig is.

Het is niet mogelijk om op eigen initiatief een afspraak te maken op de polikliniek. Uw huisarts en/of specialist moet uw kind doorverwijzen. Zonder doorverwijzing kunnen we helaas geen afspraak voor uw kind maken.

Eerste afspraak

U kunt met een doorverwijzing telefonisch een afspraak maken. We zijn iedere werkdag te bereiken van 08.00 tot 12.00 uur. Als u de afspraak wilt maken, verzetten of afzeggen, kunt u contact opnemen met het secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten of het functiecentrum waar onderzoeken gepland worden. De telefoonnummers ziet u onder aan deze pagina.

Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft twee poliklinieken. Er worden verschillende spreekuren gehouden omdat elk specialisme een eigen spreekuur heeft. Op de brief die u ontvangt met de afspraakbevestiging staat bij welke polikliniek en welk spreekuur u met uw kind wordt verwacht.

Vervolg afspraak

Het kan zijn dat uw kind terug moet komen op de polikliniek. Bijvoorbeeld voor de uitslag van een onderzoek, controle of verdere onderzoeken. Tijdens de eerste afspraak wordt aangeven of uw kind terug wordt verwacht. Bij de balie waar u zich eerder heeft gemeld, kunt u een nieuwe afspraak maken voor uw kind.

Annulering of wijziging

Als u de afspraak op de polikliniek wilt wijzigen of annuleren, of als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met het secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten of het Kinder Functiecentrum waar een onderzoek gepland staat. De telefoonnummers ziet u onder aan deze pagina. Als u op de dag van de afspraak plotseling verhinderd bent of wanneer u door onvoorziene omstandigheden te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met de polikliniek.

Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte, bijvoorbeeld waterpokken of mazelen, of is uw kind hiermee in aanraking geweest? Is uw kind in de 3 maanden voorafgaand aan de afspraak opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Neemt u dan vooraf contact op met de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Telefoonnummers (tot 12.00 uur):

Secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten: 050 – 361 24 73
Kinder Functiecentrum: 050 – 361 27 06