Slide-013-1600x400

In Nederland geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen een patiënt en de zorgverlener. De rechten van minderjarige patiënten zijn hierin vastgelegd in drie verschillende leeftijdsgroepen:

  • Kinderen tot 12 jaar
  • Tieners tussen 12 en 16 jaar
  • Jongeren van 16 jaar en ouder

Op de onderstaande pagina’s, die te vinden zijn op de website van het UMCG, vindt u uitgebreide informatie over rechten en plichten die voor u van belang (kunnen) zijn. Deze pagina’s gaan dus niet alleen over uw rechten en plichten als patiënt, maar ook over de rechten en plichten van uw zorgverlener.