Hoodfingang-1600x400

Het aantal kinderen met één of meerdere allergische aandoeningen blijft toenemen. Er bestaat dan ook een enorme behoefte, zowel bij ouders als bij zorgverleners, om deze kinderen te kunnen verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum is een kennis- en behandelcentrum waar een multidisciplinaire aanpak bij kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en astma centraal staat en patiëntenzorg op een hoog specialistisch niveau geboden wordt.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum is onderdeel van de afdeling Kinderlongziekten & Kinderallergologie van het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ), het kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG).

Dit centrum biedt diagnostische en therapeutische expertise op het gebied van allergische aandoeningen. Dit betreffen aandoeningen van de luchtwegen, de huid, het maagdarmkanaal, voedselallergie, geneesmiddelenallergie en allergie voor insectengif. Wij richten ons hierbij vooral op de kinderen met een complex ziektebeeld. De zorg rondom deze patiënten willen wij in nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met de zorgverleners en ziekenhuizen in de regio invullen. Naast de patiëntenzorg biedt ons centrum onderwijs op maat aan ouders en zorgverleners. Tot slot staat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van allergische aandoeningen en astma bij ons hoog in het vaandel.

Voor wie zijn wij er, wie zijn wij, waar staan we voor en waar ligt onze kennis en kunde? U leest het antwoord op deze vragen op de onderstaande pagina’s: