slide-074-1600x400

Dankzij medicijnen en leefregels zijn de astma klachten bij uw kind meestal onder controle te houden. Soms kunnen de klachten opeens zo hevig  worden dat er sprake is van een astma aanval. Als uw kind al langer astma heeft kan hij/zij de aanval in veel gevallen voelen aankomen. U kunt dan in overleg met de behandelend arts maatregelen nemen om de aanval te voorkomen. Bepaalde situaties kunnen ook een astma aanval uitlokken, wees hier alert op.

Meestal worden de klachten erger in een periode van uren of zelfs dagen. Soms kan een aanval binnen enkele minuten ontstaan.

Een toename van astmaklachten

Hieronder ziet u een overzicht van klachten die passen bij een verslechtering van de astmaklachten. Neem bij een verergering van de klachten of bij twijfel  contact op met de behandelend arts zoals met u en uw kind is besproken.

Milde aanval

 • Uw kind kan praten;
 • Uw kind wordt kortademig bij bewegen;
 • Uw kind ademt iets sneller dan normaal;
 • De ademhaling van uw kind piept een beetje.

Matig ernstige aanval

 • Uw kind is kortademig tijdens het praten;
 • Uw kind is onrustig;
 • Uw kind ademt duidelijk sneller dan normaal;
 • De ademhaling van uw kind wordt piepend.

Ernstige aanval

 • Uw kind is te kortademig om te kunnen praten;
 • Uw kind is angstig;
 • Uw kind ademt duidelijk sneller dan normaal;
 • De ademhaling van uw kind is duidelijk  piepend maar kan ook gaan zagen, rochelen of brommen.

Zeer ernstige aanvalfc0682-small

 • Uw kind wordt suf en verward;
 • Uw kind heeft vreemde ademhalingsbewegingen;
 • De ademhaling van uw kind piept niet meer.

Bij een zeer ernstige aanval kan een dreigende ademhalingsstilstand ontstaan. Het is dan van belang zo snel mogelijk medische hulp in te roepen.

Wat kunt u doen bij een astma aanval?

Astma aanval voorkomen

Probeer altijd een aanval bij uw kind te voorkomen. Uw kind kan hieraan bijdragen door de voorgeschreven medicatie in te nemen en eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Maak afspraken met de arts over wat te doen als de klachten toenemen ondanks dat uw kind medicatie gebruikt, bijvoorbeeld extra medicijnen laten nemen;
 • Laat uw kind een briefje bij zich dragen hoe anderen kunnen helpen in het geval van een ernstige astma aanval;
 • Vermijd prikkels waar uw kind heftig op reageert. Zowel de prikkels die te maken hebben met een allergische reactie als ook de prikkels die niet-allergisch zijn.

Tijdens een astma aanval

 • Probeer samen met uw kind zo rustig mogelijk te blijven;
 • Laat uw kind zitten en zo diep mogelijk ademhalen;
 • Maak eventueel knellende kleding bij uw kind los;
 • Heeft u met de behandelend arts afspraken gemaakt over aanvullende medicatie volg dan het plan zoals afgesproken;
 • Laat uw kind lauw water drinken. Door het snelle ademen droogt uw kind uit en dat maakt het ademen moeilijker. Let op dat hij/zij kleine slokjes neemt en zich niet verslikt;
 • Laat uw kind niet alleen en schakel medische hulp in bij twijfel.

Na een astma aanval

 • Uw kind krijgt waarschijnlijk medicijnen om de ontsteking te remmen en het astma weer onder controle te krijgen;
 • Probeer samen met de behandelend arts na te gaan wat de aanval uitgelokt kan hebben. Waren er signalen voorafgaand aan de aanval en hebben u en uw kind juist gehandeld? Door dit te bespreken leert u samen met uw kind aanvallen herkennen en kan de behandeling worden verbeterd.