Slide-024-1600x400

Wat is een geneesmiddelenallergie?

Als uw kind medicijnen gebruikt en daar klachten van krijgt, is het soms moeilijk vast te stellen of er sprake is van een bijwerking, een niet-allergische reactie van het lichaam op het medicijn of een allergische reactie. Zodra uw kind met zijn/haar immuunsysteem reageert op een medicijn dan is er sprake van een allergische reactie.

Het is heel belangrijk om uit te zoeken of uw kind last heeft van een geneesmiddelenallergie of van bijwerkingen die kunnen horen bij de werking van het medicijn. Uw kind krijgt een geneesmiddel voorgeschreven van de dokter om beter te worden, niet om nog zieker te worden.

In principe kunnen alle medicijnen bijwerkingen geven. Bij het gebruik van antibiotica komen bijvoorbeeld vaak maag-darmklachten voor. Dit is natuurlijk heel vervelend voor uw kind maar het hoort bij de werking van het medicijn. Niet alle nadelige gevolgen van het gebruiken van medicijnen wijzen dus automatisch op een geneesmiddelenallergie. Maar wat is een allergie voor medicijnen dan wel?

Hoe vaak komt het voor?

Er zijn geen exacte cijfers bekend over hoe vaak een allergie voor geneesmiddelen voorkomt bij kinderen. Er is wel bekend dat het gelukkig niet heel vaak voorkomt. De meeste allergische reacties worden gezien op bepaalde groepen medicijnen zoals pijnstillers en antibiotica.

Wat zijn de klachten?

De klachten die optreden bij een allergie voor medicijnen kunnen erg verschillen van persoon tot persoon.

Klachten die kunnen wijzen op een geneesmiddelenallergie bij uw kind zijn:

Geneesmiddelen-allergie-tabel-01

Tips wanneer uw kind last heeft van geneesmiddelenallergie

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van een allergie is het vermijden van het allergeen waar uw kind allergisch op reageert. Bij een geneesmiddelenallergie is van belang goed uit te zoeken wat er aan de hand is, uw kind krijgt niet voor niets medicijnen voorgeschreven. De volgende punten zijn belangrijk wanneer uw kind klachten heeft bij het gebruik van medicijnen:

 • Welke medicijnen gebruikte uw kind op het moment van de (allergische) reactie? Let hierbij ook medicijnen die niet door een arts werden voorgeschreven zoals bijvoorbeeld vitaminetabletten of paracetamol;FC0598
 • Welke klachten kreeg uw kind na het innemen van de medicijnen en in welke volgorde?
 • Hoeveel tijd zat er tussen het innemen van de medicijnen en het begin van de klachten?
 • Wanneer begonnen de klachten? Kreeg uw kind de klachten al direct bij de eerste keer dat hij/zij de medicijnen innam of begonnen de klachten pas nadat hij/zij de medicijnen al een aantal keren had genomen? Of begonnen de klachten nadat uw kind het middel al een paar dagen had gestopt?
 • Heeft uw kind huiduitslag gekregen? Maak er een foto van zodat de arts dit kan beoordelen;
 • Bent u gestopt met het geven van de medicijnen aan uw kind? Zo ja, hoe snel trokken de klachten weer weg?
 • Had uw kind het geneesmiddel al eens eerder gebruikt?
 • Voor welke ziekte of klacht kreeg uw kind het medicijn voorgeschreven? Het kan namelijk zijn dat niet het medicijn maar de aandoening zelf de reactie heeft veroorzaakt;
 • Lijdt uw kind nog aan andere ziekten/aandoeningen die de oorzaak kunnen zijn van de klachten?

Is er een verdenking op een allergische reactie, vraag dan een verwijzing naar een medisch specialist met expertise op het gebied van geneesmiddelenovergevoeligheid.

Als er een allergie is vastgesteld, denk dan aan het volgende:

 • Geef bij uw apotheek en alle behandelend artsen van uw kind aan waar uw kind allergisch voor is, ook bij de tandarts;
 • Laat uw kind iets bij zich dragen waarop staat waar hij/zij allergisch voor is.