Slide-004-1600x400

Het Kinder Allergie & Astma Centrum is een kennis- en behandelcentrum waar een multidisciplinaire aanpak bij kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en/of astma centraal staat en patiëntenzorg op een hoog specialistisch niveau geboden wordt.

We bieden diagnostiek, behandeling en ondersteuning aan kinderen met een ernstige allergie, meerdere samengestelde allergieën en/of astma, waarvoor complexe diagnostiek en/of behandeling nodig is.

Ons team is gespecialiseerd in complexe diagnostiek en de behandeling van:

  • Inhalatieallergie
  • Longziekten
  • Voedselallergie
  • Eczeem
  • Angio-oedeem en urticaria
  • Mastocytose
  • Geneesmiddelenovergevoeligheid
  • Insectengifallergie

Wij zetten ons iedere dag volledig in om kinderen zoveel mogelijk kind te laten zijn ongeacht hun aandoening. Wat er in hun leven ook allemaal speelt, laat het vooral de kinderen zelf zijn die spelen!