Slide-030-1600x400

Allergie kan op veel verschillende manieren tot uiting komen. Sommige mensen hebben wel klachten maar die worden niet als heel heftig ervaren. Anderen hebben zoveel last van hun allergie dat het de kwaliteit van hun leven aantast. Klachten variëren dus van mild tot ernstig, van af en toe last hebben tot iedere dag klachten en van een beetje vervelend tot zeer belemmerend.

Er kan op allerlei manieren naar de allergieklachten worden gekeken. Soms wordt er gekozen om een indeling te maken naar het ziektebeeld en de bijbehorende klachten. Heeft uw kind last van eczeem, allergische rhinitis en/of misschien van astma? Er kan ook gekozen worden om een indeling te maken naar de ernst van de klachten. Zijn de allergieklachten mild en heeft uw kind er relatief weinig last van of zijn de klachten ernstig of misschien zelfs levensbedreigend?

Daarnaast kan er gekeken worden naar de manier waarop het lichaam van uw kind in contact komt met het allergeen. Er wordt dan een indeling gemaakt worden naar verschillende soorten allergie, bijvoorbeeld een inhalatieallergie, voedselallergie of geneesmiddelenallergie. Ook kan er gekeken worden naar het tijdsbeloop van de klachten. Gaat het om acute allergische klachten bij uw kind of heeft uw zoon/dochter last van chronische allergieklachten, of misschien is het wel een combinatie van beide.

Op deze website laten we u een indeling zien naar de verschillende organen waarin allergieklachten zich kunnen uiten. Allergieklachten kunnen ook invloed hebben op het bewustzijn van uw kind. Het bewustzijn is geen apart orgaan maar wordt hier wel benoemd vanwege de mogelijke ernstige allergische reactie die hiermee gepaard kan gaan. Op de volgende pagina’s zullen we de meest voorkomende klachten beschrijven die het gevolg kunnen zijn van een allergische reactie.