slide-063-1600x400

Van de verschillende soorten astma, allergisch astma, niet-allergisch astma en inspanningsastma komt ernstig astma gelukkig het minst vaak voor. Ernstig astma betekent dat het astma met medicijnen (zeer) moeilijk onder controle te houden is.

Astma is onder de controle als uw kind er in het dagelijks leven weinig hinder van ondervindt. Uw kind hoeft op school niet te verzuimen vanwege het astma, hij/zij doet gewoon mee aan activiteiten en gym, slaapt de hele nacht door zonder astmaklachten en hoeft nauwelijks medicatie te gebruiken. Helaas is niet bij alle kinderen met astma de ziekte goed onder controle.

Het feit dat het astma niet voldoende onder controle komt, kan het gevolg zijn van de ernst van het astma op zich. Ook kan het een gevolg zijn van andere factoren. Mogelijke redenen waarom het astma niet onder controle komt, zijn:

  • Onvoldoende therapietrouw;
  • Onjuist gebruik van de medicatie;
  • Omgevingsprikkels, zoals roken, die problemen blijven geven;
  • De aanwezigheid van een extra ziekte/aandoening, zoals bijvoorbeeld allergie;
  • Verkeerde ademhalingstechniek, ook wel dysfunctioneel ademen genoemd.

Ernstige astma-aanvallen kunnen voor angst zorgen bij u en uw kind. Emoties als angst kunnen een astma-aanval ook verergeren. Het is zaak te proberen zo rustig mogelijk te blijven om deze negatieve spiraal zo snel mogelijk te doorbreken.

Bij de meeste kinderen met ongecontroleerd astma is het mogelijk de mate van controle te verbeteren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan extra begeleiding bij de behandeling en het (nog) meer vermijden van omgevingsprikkels. Bij aanhoudende klachten is het aan te raden om contact op te nemen met de behandelend arts.