Slide-044-1600x400

Eén van de kerntaken van een academisch ziekenhuis zoals het UMCG is het geven van onderwijs. Dit gebeurt samen met de twee andere kerntaken, namelijk de patiëntenzorg en het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. Het Kinder Allergie & Astma Centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en ook in ons centrum wordt veel belang gehecht aan het verspreiden van kennis en het geven van onderwijs.

In het Kinder Allergie & Astma Centrum hebben we ons op het gebied van onderwijs het volgende doel gesteld:

“Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen met een allergische aandoening en/of astma, door middel van het overdragen van kennis, via diverse vormen van theoretisch en/of praktijkonderwijs, aan (medisch) zorgverleners en ouders.”

Onderwijs aan zorgverleners

Wij bieden een breed scala aan onderwijs aan zorgverleners die zich bezig houden met allergische aandoeningen en/of astma bij kinderen. Dit kunnen artsen zijn zoals onder andere:FC0621-small

  • Kinderartsen
  • Longartsen
  • Dermatologen
  • KNO-artsen
  • Huisartsen

Daarnaast bieden we onderwijs aan paramedici zoals:

  • Verpleegkundigen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Physician Assistants
  • Diëtisten

Tot slot kunnen ook medisch studenten bij ons onderwijs volgen op het gebied van allergische aandoeningen en astma.

Vanuit het Kinder Allergie & Astma Centrum wordt onderwijs georganiseerd in het UMCG, maar op verzoek verzorgen wij ook onderwijs op locatie, in andere instellingen.

Onderwijs aan ouders/verzorgers

Wanneer uw kind een chronische aandoening heeft zoals een ernstige allergische aandoening en/of astma dan komt er heel wat op u af. Om de zorg voor uw kind zo goed mogelijk vorm te geven willen we daarom in de nabije toekomst ook nascholingsbijeenkomsten gaan organiseren voor ouders/verzorgers.

Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld onderwijzers, medewerkers van medisch kinderdagverblijven en consultatiebureaus in aanraking komen met de zorg voor een allergisch en/of astmatisch kind. Ook voor deze groep zijn wij ons aan het oriënteren op het geven van onderwijs.

Onderwijs kalender

Hier vindt u binnenkort een overzicht van nascholingen op het gebied van allergie en astma waarbij het Kinder Allergie & Astma Centrum betrokken is.