Slide-039-1600x400

Een van de kerntaken van een academisch ziekenhuis zoals het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het Kinder Allergie & Astma Centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en ook in ons centrum wordt er medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht.

Voor veel onderzoeken zoekt het UMCG deelnemers, zowel volwassenen als kinderen. Dit kunnen zowel gezonde kinderen als kinderen met een specifieke ziekte en/of aandoening zijn. Op de website van het UMCG vindt u een overzicht van de onderzoeken waarvoor op dit moment kinderen worden gezocht.

Als u in het UMCG bent kunt u gevraagd worden om uw kind mee te laten doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit uw kind aan onderzoek deel te laten nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen, heeft uiteraard geen enkele invloed op de behandeling die uw kind zal ontvangen.

Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over het meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, uw rechten en plichten als deelnemer aan onderzoek en we hebben voor u een aantal belangrijke onderzoeken op het gebied van allergie en astma voor u op een rij gezet.