Slide-029-1600x400

U vindt op deze pagina van de website praktische informatie over de verwijsprocedure naar het UMCG en de klachtenprocedure. U kunt als huisarts, specialist en verloskundige uw patiënten naar het UMCG verwijzen.

Het UMCG heeft een loket waar verwijzers terecht kunnen voor zaken die te maken hebben met de relatie tussen verwijzers en het UMCG. Heeft u een suggestie, vraag of klacht dan kunt u contact opnemen met verwijzerscontact, tel. (050) 361 08 00 of e-mail verwijzerscontact@umcg.nl

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen kunt u als verwijzer tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met het Kinder Allergie & Astma Centrum op de onderstaande telefoonnummers:

Telefoonnummers:

Secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten: 050 – 361 24 73
Functiecentrum: 050 – 361 27 06

Intercollegiaal overleg

 • Maandag t/m vrijdag 08.00 -16.30 uur
  Kinderlongziekte: piepernummer 68546 (voor intercollegiaal overleg; via de centrale UMCG 050-361 61 61)
  Kinderallergologie: piepernummer 69674 (voor intercollegiaal overleg; via de centrale UMCG 050-361 61 61)
  .
 • Dienstdoende kinderarts; avond, nacht en weekend
  Via de centrale UMCG 050-361 61 61

Verwijsprocedure

 • Reguliere verwijzing
  Als verwijzer verwijst u uw patiënt via ZorgDomein, fax of brief. Uw patiënt ontvangt een uitnodigingsbrief met afspraak thuis. De gemiddelde wachttijd bij een reguliere verwijzing is variabel. Kijk hiervoor op de pagina wachttijden.
  .
 • Semi-spoed
  Als verwijzer stuurt u een fax of meldt u uw patiënt telefonisch aan via 050 – 361 27 41 of pieper 68546 (kinderlongziekten) of 69674 (kinderallergologie) via 050 – 361 61 61. Uw patiënt ontvangt een uitnodigingsbrief met afspraak thuis. De wachttijd voor uw patiënt wordt in overleg met u vastgesteld.
  .
 • Spoed
  Als verwijzer meldt u uw patiënt telefonisch aan via 050 – 361 27 41 of pieper 68546 (kinderlongziekten) of 69674 (kinderallergologie) via    050 – 361 61 61. Er geldt geen wachttijd voor uw patiënt.

De algemene kindergeneeskunde verricht de triage en verwijst zonodig door naar een deelspecialisme.

Digitaal verwijzen

Huisartsen verwijzen hun patiënten steeds vaker digitaal naar het UMCG. Het grootste deel van de noordelijke huisartsen en van de noordelijke ziekenhuizen is aangesloten op de internet gebaseerde verwijsapplicatie ZorgDomein.

Digitaal verwijzen via ZorgDomein heeft een aantal voordelen:

 • In één scherm kunnen huisarts en patiënt samen zien wat de verschillende ziekenhuizen in de regio te bieden hebben;
 • Ook de toegangstijden voor de verschillende spreekuren zijn direct duidelijk;
 • Patiënten weten veel beter wat hen te wachten staat en krijgen de contactgegevens van de polikliniek waar ze naar toe gaan mee van hun huisarts;
 • De verwijsinformatie is actueel en hoeft niet meer gezocht te worden op verschillende websites;
 • Doordat de verwijsapplicatie een koppeling heeft met het Huisartsen Informatie Systeem, wordt een deel van de patiëntgegevens automatisch in de verwijsbrief geplaatst. Dat voorkomt fouten en scheelt de huisarts werk.

FC0603ZorgDomein heeft, mede op verzoek van het UMCG, de mogelijkheid voor huisartsen om bijlagen mee te sturen, gerealiseerd. Ook wordt bekeken of het gebruiksgemak nog verder omhoog kan door nog meer praktische informatie aan ZorgDomein toe te voegen.

Verder is het UMCG naast huisartsen ook nadrukkelijk geïnteresseerd in het aansluiten van andere groepen verwijzers op ZorgDomein. Het UMCG hoopt dat op termijn ook tandartsen en specialisten uit andere ziekenhuizen via ZorgDomein kunnen gaan verwijzen. Hiervoor zijn technische koppelingen met verschillende informatiesystemen nodig. Vanwege de complexiteit hiervan zal dit naar verwachting wel enige tijd duren. Het UMCG heeft hierover regelmatig contact met ZorgDomein.

Tenslotte werkt het UMCG nauw samen met ELANN (Eerstelijns Advies Noord Nederland), met de Huisartsenkring Groningen en met de andere aangesloten ziekenhuizen in het noorden. Er vindt regelmatig afstemming plaats over ZorgDomein en gezamenlijk wordt eraan gewerkt om het gebruik steeds verder te verbeteren.

Klachtenregeling

Alle medewerkers van het UMCG proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen en verwachtingen van patiënten en hun verwijzers. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de behandeling van uw patiënt of de manier waarop u bent geïnformeerd, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij ons te melden. Ook als u een klacht heeft over het contact met een specialist, dan stelt het UMCG het op prijs als u dit kenbaar maakt. Uw klacht of opmerking kan het UMCG helpen de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Hieronder vindt u informatie over waar u met welke klacht terecht kunt.

Algemene klacht van verwijzers

Met algemene klachten over het UMCG kunt u terecht bij Verwijzerscontact. Uw klacht heeft in dat geval niet zozeer betrekking op een individuele patiënt, maar op ervaringen die een goede relatie met het UMCG in de weg staan. U kunt Verwijzerscontact bereiken via telefoonnummer (050) 361 08 00 of per mail verwijzerscontact@umcg.nl

Klacht in relatie tot een individuele patiënt

Voor een klacht in relatie tot een individuele patiënt kunt u zich richten tot de behandelend specialist of de desbetreffende medewerker. Hij/zij is de eerst aangewezen persoon om uw klacht mee te bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot het hoofd van de afdeling. Deze is eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg op zijn/haar afdeling.

Klachtenfunctionaris

U kunt als verwijzer uw opmerking of klacht ook schriftelijk overbrengen. Dit kunt u richten aan de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en probeert veelal door bemiddeling een oplossing te zoeken voor uw klacht.