slide-049-1600x400

Uw kind krijgt een huidtest omdat het vermoeden bestaat dat hij/zij allergisch is voor bepaalde stoffen. Dit zou een rol kunnen spelen bij het (allergisch) astma van uw kind. Hoe deze test wordt uitgevoerd kunt u lezen op de pagina huidtest. Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van de huidtest beïnvloeden waardoor de test niet betrouwbaar is. Als uw kind zulke medicijnen gebruikt, moet gekeken worden of het verantwoord is om hiermee te stoppen voor de huidtest wordt afgenomen.

Medicijnen die u veilig kunt stoppen

Hieronder ziet u een overzicht met namen van medicijnen (of de werkzame stof) die de uitslag van de huidtest kunnen beïnvloeden waardoor de test niet betrouwbaar is. U kunt deze medicijnen stoppen zonder overleg met de arts.

Met het innemen van onderstaande medicijnen moet uw kind uiterlijk 3 dagen vóór de huidtest stoppen:

tabel-001

Hismanal (astemizol)

Gebruikt uw kind Hismanal (astemizol) dan moet daar 6 weken voor de huidtest mee gestopt worden. Houd hier rekening mee bij het plannen van de afspraak voor het uitvoeren van de huidtest.

Corticosteroïdzalven (hormoonbevattende zalven)

Corticosteroïdzalven moet u 7 dagen voor het uitvoeren van de huidtest niet meer op de onderarmen en/of rug van uw kind smeren. Als dit niet lukt omdat uw kind dan meer klachten van de huid krijgt, neem dan even telefonisch contact op met de verpleegkundige van het functiecentrum of het secretariaat Kinderlongziekten en Kinderallergologie. De telefoonnummers vindt u onder aan deze pagina.

Overige  medicijnen

Gebruikt uw zoon of dochter andere medicijnen dan hierboven staan beschreven, neem dan even telefonisch contact op met de verpleegkundige van het functiecentrum of het secretariaat Kinderlongziekten en Kinderallergologie. De telefoonnummers vindt u onder aan deze pagina. De verpleegkundige kan u vertellen of de medicijnen die uw kind gebruikt de uitslag van de huidtest beïnvloeden. In dat geval gaat de verpleegkundige na of het verantwoord is voor uw kind om met de inname van de betreffende medicijnen te stoppen. Misschien zijn deze medicijnen zo belangrijk voor de gezondheid van uw kind, dat hij/zij er niet mee mag stoppen.

Stop nooit zonder overleg met de polikliniek met andere medicijnen dan hier zijn genoemd!

Kan uw kind niet stoppen met medicijnen?

Wanneer uw kind niet (tijdig) kan stoppen met bepaalde medicijnen die de uitslag van de huidtest verstoren zal de huidtest niet worden uitgevoerd bij uw kind. Neem dan even telefonisch contact op met de verpleegkundige van het Kinder Functiecentrum of het secretariaat Kinderlongziekten en Kinderallergologie. De telefoonnummers vindt u onder aan deze pagina. De verpleegkundige zal de afspraak voor de huidtest annuleren en geeft dit door aan de behandelend arts. In plaats van een huidtest zal ander allergieonderzoek plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek.

Telefoonnummers (tot 12.00 uur):

Secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten: 050 – 361 24 73
Kinder Functiecentrum: 050 – 361 27 06