Slide-041-1600x400

Eén van de kerntaken van een academisch ziekenhuis zoals het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het Kinder Allergie & Astma Centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en ook in ons centrum wordt er medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht.

Als u in het UMCG bent kunt u gevraagd worden om uw kind mee te laten doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van allergische aandoeningen. Voor u besluit uw kind aan onderzoek deel te laten nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft uiteraard geen enkele invloed op de behandeling die uw kind zal ontvangen.

Onderzoek in het UMCG

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevindt zich in de Europese top van wetenschappelijk onderzoek. De RUG is succesvol omdat het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op innovatieve wijze  toepast bij het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Docenten aan de RUG betrekken hun studenten actief bij onderzoek. Zij worden geprikkeld om steeds hun grenzen te verleggen.
Ontwikkelingen in de wetenschap ontstaan vaak op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Daarom zijn veel onderzoeksgroepen van de RUG multidisciplinair samengesteld. Daarnaast neemt de RUG deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Groningse onderzoekers werken dagelijks samen met collega’s die zich overal ter wereld bevinden.

FC0041-smallOnderzoek naar allergie

Op het gebied van allergie is er nog veel onduidelijkheid. We weten inmiddels al veel over allergische reacties, allergieklachten en de werking van het immuunsysteem. Toch weten we ook heel veel (nog) niet en daar is onderzoek voor nodig. Als we als artsen beter begrijpen hoe bepaalde processen werken, kunnen we allergiepatiënten ook beter helpen.

U vindt hier informatie over het GENEVA onderzoek. Binnenkort komt hier een uitgebreid overzicht van belangrijke onderzoeken op het gebied van allergie die al zijn afgerond, die nu lopen of die gepland zijn.