slide-046-1600x400

Er zijn veel verschillende soorten allergie waar uw kind last van kan hebben. Deze soorten allergie worden veroorzaakt door verschillende allergenen. Ook de klachten bij allergie kunnen per persoon verschillen. Dit maakt dat allergie een ingewikkeld ziektebeeld is dat goed moet worden uitgezocht voordat de juiste behandeling kan worden gestart.

De anamnese is een ander woord voor de medische ziektegeschiedenis. In een gesprek met een medische hulpverlener zoals een arts, verpleegkundige of diëtiste worden de medische ziektegeschiedenis en het ontstaan van de klachten uitgebreid doorgenomen en besproken. Het is één van de belangrijkste instrumenten die de arts heeft om vast te stellen of er sprake is van allergie.

De arts zal tijdens een uitgebreid gesprek vragen naar de medische voorgeschiedenis van uw kind. Er wordt gekeken naar gezondheidsklachten en de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot aan het moment van het gesprek. Soms wordt aan u gevraagd, als voorbereiding op het gesprek, om een vragenlijst invullen maar dit is niet altijd het geval.

Voor veel mensen is het lastig om gestructureerd over klachten na te denken en om vragen over klachten in het verleden te beantwoorden, simpelweg omdat ze dit niet gewend zijn. Soms legt u zelf een relatie tussen bepaalde klachten niet die een arts wel ziet. Ook zijn niet alle kinderen in staat om duidelijk uit te leggen wat ze voelen en waar ze last van hebben. Dit maakt dat het stellen van de diagnose voor medisch specialisten niet altijd eenvoudig is.

De belangrijkste klacht

fc0635-smallTijdens het gesprek zal de arts samen met u en uw kind op zoek gaan naar de belangrijkste klacht, artsen noemen dit de hoofdklacht. Om de hoofdklacht te kunnen bepalen, zal de arts onder andere vragen naar:

  • De inhoud van de klacht. Wat zijn precies de klachten? Welke klachten ervaart uw kind?
  • Sinds wanneer bestaan de klachten al?
  • Waar in het lichaam zitten de klachten? Hierbij wordt gekeken naar verschillende plaatsen in het lichaam zoals bijvoorbeeld: de ogen, de neus, de mond/keelholte, de longen, de huid en/of het maagdarmkanaal.
  • In welke mate beperken de klachten het functioneren van uw kind? Dus met andere woorden hoe ernstig zijn de klachten en zijn de klachten altijd even heftig aanwezig?
  • Waar heeft uw kind de meeste klachten? Hierbij wordt gekeken naar locaties zoals: binnen of buiten, thuis of op school.
  • Wanneer heeft uw kind voornamelijk klachten? Hierbij wordt gekeken naar tijd van de dag en perioden in het jaar. Bijvoorbeeld: het hele jaar, bij contact met bepaalde stoffen, ’s morgens of de hele dag, in welke maanden?
  • Is uw kind al eerder behandeld voor dezelfde klacht(en)? Zo ja, waar bestond de behandeling uit en wat was het effect?

Tijdens de anamnese zal ook worden gevraagd naar de groei en ontwikkeling, eventuele slaapstoornissen, leerprestaties en/of –problemen en het speelgedrag van uw kind. Een allergie kan namelijk ook een negatieve invloed hebben op één of meerdere van deze aspecten.

Familie en omgeving

Er wordt bij allergie niet alleen gekeken naar uw kind maar ook naar de familie en de omgeving. Een allergie zelf is niet erfelijk maar wel de aanleg om een allergie te ontwikkelen, dit wordt atopie genoemd. In de tabel ziet u een overzicht van hoe groot de kans is dat iemand een allergie ontwikkelt wanneer familieleden al een allergie hebben.

Wat-is-allergie-tabel-02

Allergie kan veroorzaakt worden door veel verschillende allergenen en daarom is het belangrijk om niet alleen naar de klachten te kijken maar ook naar de omgeving waarin uw kind zich begeeft. Hierbij komt de inrichting van uw huis en/of tuin aan de orde. De aanwezigheid van huisdieren binnen en buiten wordt bekeken zowel thuis als ook bij familie en vrienden. Het voedingspatroon van uw kind, zijn/haar hobby’s en eventuele sporten die uw kind uitoefent worden tijdens het gesprek besproken.

Aanvullend op de anamnese zal er lichamelijk onderzoek bij uw kind gedaan worden. Hier wordt afhankelijk van de klachten de keel, neus en oren bekeken, het hart en de longen worden beluisterd, de huid wordt bekeken en soms wordt ook de buik beluisterd/bevoeld. Hiernaast zullen de lengte en het gewicht worden gemeten om de groeicurve van uw kind te bekijken.

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind allergisch is, dan kan er aanvullend onderzoek worden gedaan, dit is niet altijd nodig. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, een huidtest, een longfunctieonderzoek en/of een voedselprovocatie. In veel gevallen zal de arts gebruik maken van een combinatie van verschillende onderzoeken die samen met de anamnese voor de uiteindelijke diagnose zorgen.