slide-047-1600x400

De behandelend arts kan ervoor kiezen om een bloedtest bij uw kind uit te laten voeren wanneer uw kind klachten heeft die wijzen op een allergische aandoening. Er bestaan verschillende bloedtesten die de arts kan aanvragen, dit kan per patiënt verschillen. De bloedtesten meten de hoeveelheid antistoffen tegen bepaalde allergenen in het bloed van uw kind, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen. Een bloedtest op zich geeft geen uitsluitsel over de aanwezigheid van een allergische aandoening. De anamnese samen met de resultaten van het bloedonderzoek en eventueel aanvullend onderzoek zijn nodig om de definitieve diagnose te stellen.

Voor de bloedafname

De bloedafname vindt plaats op de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis. Het is zo georganiseerd, dat u in principe niet hoeft te wachten. U bent normaal gesproken direct aan de beurt; alleen op piekmomenten moet u soms even wachten. Sommige patiënten hebben voorrang, in verband met hun onderzoek of behandeling. Het kan dus zijn dat iemand anders voor u opgeroepen wordt.

Tijdens de bloedafname

Uw zoon of dochter zal waarschijnlijk minder angstig zijn als u vertelt wat er gaat gebeuren. Bij heel veel kinderen wordt bloed geprikt en eigenlijk vindt niemand dat fijn. In het Beatrix Kinderziekenhuis zijn speciale ‘prikdokters’ die heel goed kunnen prikken, waardoor het (soms) wat minder vervelend is voor uw kind.  Uiteraard kunt u bij uw kind blijven tijdens de bloedafname.

fc0261-smallWat gebeurt er tijdens het bloedprikken?

  • Eerst worden alle spullen die nodig zijn bij elkaar gelegd. Dit zijn watjes, een ontsmettingsmiddel, een drukband, een spuit en naald en wat buisjes.
  • De ‘prikdokter’ zoekt eerst een plekje (een ader) om te gaan prikken, dit is bijna altijd aan de binnenkant van de elleboog.
  • Als de ader is gevonden krijgt uw kind een drukband om zijn/haar arm. Deze band wordt strak getrokken waardoor de ader nog beter te zien is.
  • De prikplek wordt eerst goed schoongemaakt (ontsmet) met een watje en ontsmettingsmiddel. Dit voelt koud aan op de huid.
  • De ‘prikdokter’  telt tot drie en dan komt de prik. De drukband wordt weer losser gemaakt. Het bloed loopt vanuit de arm in het buisje.
  • Als het buisje vol is gaat de naald eruit. Uw kind krijgt dan een mooie pleister op die plek.
  • Afhankelijk van het onderzoek worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld.

Na de bloedafname

De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag van het onderzoek. Wanneer u de uitslag krijgt, is afhankelijk van het soort bloedonderzoek. Dit kan variëren van ongeveer 2 tot 6 weken.

Naast het bloedonderzoek kan het zijn dat er nog ander aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan een huidtest, een longfunctieonderzoek of een voedselprovocatietest zijn. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen voor de uiteindelijke diagnose zorgen.