Slide-016-1600x400

Wanneer de vraag naar zorg groter is dan het aanbod in de zorg ontstaat er een wachttijd. Dit houdt in dat een patiënt niet direct in het ziekenhuis terecht kan voor de gewenste behandeling. Ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig te maken met wachttijden en wachtlijsten, zo ook het Beatrix Kinderziekenhuis in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De wachttijden verschillen per specialisme, maar ook per behandeling.

We doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u na een doorverwijzing niet direct terecht in het Kinder Allergie & Astma Centrum (polikliniek Kinderlongziekten en Kinderallergologie). Op de website van het UMCG vindt u de gemiddelde wachttijd voor een afspraak. Deze wachttijd is een indicatie en wordt iedere maand bijgewerkt. De wachttijd voor uw kind kan hiervan afwijken.

Daarnaast is de wachttijd natuurlijk sterk afhankelijk van de gezondheidssituatie en de conditie van uw kind. Op grond van de schriftelijke doorverwijzing van de huisarts bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien moet worden op de polikliniek. In een aantal gevallen kan de specialist na het eerste bezoek van uw kind aan de polikliniek aangeven dat de behandeling van uw zoon/dochter een hogere prioriteit heeft. Deze prioriteit verschilt per patiënt.

Als Universitair Medisch Centrum onderscheidt het UMCG zich van andere (algemene) ziekenhuizen. Het UMCG biedt zorg aan die door andere, niet-universitair medische centra, niet geboden kan worden. Patiënten in een Universitair Medisch Centrum kunnen er voor drie soorten zorg komen: basiszorg, topklinische zorg en topreferente zorg.

Basiszorg

De basiszorg is niet anders dan de zorg die elk algemeen ziekenhuis patiënten biedt. Het gaat om eenvoudige, veel voorkomende en duidelijk afgebakende problemen. Bijna FC0588altijd gebeurt dit op verwijzing van de huisarts, die ten tijde van de verwijzing meestal al weet wat de patiënt mankeert en welke behandeling daarvoor nodig is.

Topklinische zorg

Onder topklinische zorg valt bijzondere zorg die alleen mogelijk is in ziekenhuizen met een speciale vergunning. Meestal gaat het om vrij dure behandelingen waarvoor speciale apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig zijn. Ook hier gaat het meestal om een afgebakende vraag waar de verwijzende huisarts of specialist vaak al een aardig beeld van heeft.

Topreferente zorg

Topreferente zorg vindt plaats in alleen in een Universitair Medisch Centrum, dit is volgens de wet een kerntaak van deze centra. Dit is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben. De patiënten ‘liepen’ meestal al bij een specialist in een ander ziekenhuis en hebben al het nodige aan onderzoek en behandeling achter de rug, Het komt vaak voor dat deze patiënten meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, die al dan niet met elkaar samenhangen. Welke therapie in hun geval effectief is, is niet op voorhand te zeggen. Het Universitair Medisch Centrum is voor deze ‘moeilijke’ patiënten de laatste toevlucht. Omdat er voor deze patiënten buiten het universitair medisch centrum geen mogelijkheden zijn, krijgen zij er prioriteit boven de basiszorgpatiënten die eventueel ook ergens anders terecht kunnen.