slide-053-1600x400

Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen of voor insecten en een (ernstige) anafylactische reactie heeft gehad, kan de behandelend arts uw zoon of dochter een adrenaline auto-injector voorschrijven. Soms wordt een adrenaline auto-injector uit voorzorg voorgeschreven aan uw kind.

Wat is een adrenaline auto-injector?

Een adrenaline auto-injector wordt gebruikt om beginnende allergische reacties die ernstig zouden kunnen verlopen te onderdrukken. Zo’n ernstige allergische reactie wordt ook wel een anafylactische reactie of anafylaxis genoemd.

Een adrenaline auto-injector is een automatische injectiespuit, geschikt voor éénmalig gebruik. In deze injectiespuit bevindt zich een medicijn, adrenaline of epinefrine genoemd, dat de ernstige gevolgen van een allergische reactie binnen één tot enkele minuten vermindert of stopt. Adrenaline is een lichaamseigen stofje dat normaal gesproken wordt vrijgemaakt in acute stresssituaties. Door de adrenaline stijgt de bloeddruk, versnelt de hartslag en verwijden de luchtwegen zich.

Als u de adrenaline auto-injector toedient aan uw kind zonder dat er sprake is van een anafylactische reactie dan is dat (meestal) geen probleem. Uw kind kan gedurende enige minuten hartkloppingen krijgen, zich wat rusteloos voelen of last krijgen van hoofdpijn.

Een anafylactische reactie

Een anafylactische reactie is een plots optredende algemene reactie, waarbij het lichaam binnen enkele minuten tot een uur overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een geneesmiddel of een insectensteek.

De klachten (symptomen) kunnen optreden in verschillende organen zoals: de ogen, de huid, het maag-darmkanaal en de longen. Vaak krijgt uw kind meerdere klachten tegelijk. In het ergste geval treedt een snelle en sterke bloeddrukdaling op waardoor uw kind het bewustzijn verliest. In die situatie wordt gesproken over een anafylactische shock. Een anafylactische reactie is gevaarlijk en kan in het ergste geval dodelijk zijn.

De klachten bij een anafylactische reactie

Zodra uw kind de volgende klachten vertoont, moet u alert zijn op een anafylactische reactie:

  • Jeuk; vaak met uitgebreide roodheid van de huid en galbulten (netelroos). Vaak wordt melding gemaakt van jeuk in de handpalmen en de voetzolen.
  • Zwelling in het gezicht van bijvoorbeeld de oogleden, de lippen en de keel. Ook kunnen de handen of andere ledematen opzwellen.
  • Ademhalingsproblemen; druk op de borst, piepende ademhaling, kortademigheid, blauwe lippen, heesheid, moeite met praten en slikken
  • Duizeligheid, verminder aanspreekbaar zijn, wegraken, bewusteloosheid

Als één of meerdere van de bovenstaande verschijnselen bij uw kind optreden, is het belangrijk snel te handelen!

Wanneer moet u de adrenaline auto-injector gebruiken?

Bij een milde reactie, dat wil zeggen wanneer de reactie zich beperkt tot jeuk en roodheid van de huid, kunt u afwachten of uw kind een antihistamine tablet geven. Als u twijfelt, kunt u het beste met uw kind uit voorzorg naar een arts of naar de spoedeisende hulp gaan en daar het verdere beloop van de reactie afwachten. Laat uw kind in ieder geval niet alleen.

Zodra u denkt dat uw kind benauwd wordt of wegraakt (flauwvalt) dan moet de adrenaline auto-injector gebruikt worden. Hoe u dat moet doen ziet u in onderstaande instructiefilmpjes.

Hoe moet de adrenaline auto-injector worden toegediend?

Heeft uw kind een EpiPen®  voorgeschreven gekregen, kijkt u dan naar dit instructiefilmpje

 

 

Heeft uw kind een Jext® voorgeschreven gekregen, kijkt u dan naar dit instructiefilmpje

 

 

Heeft uw kind een Emerade® voorgeschreven gekregen, kijkt u dan naar dit instructiefilmpje

 

 

Nadat de adrenaline auto-injector is gebruikt, moet u altijd 112 (laten) bellen, een ambulance vragen en doorgeven dat uw kind een anafylactische reactie heeft. De adrenaline auto-injector is een noodmiddel: het heeft snel maar ook een tijdelijk effect. Ook al lijkt uw kind na het gebruik van de adrenaline auto-injector hersteld te zijn, hij/zij moet toch door een arts gezien en eventueel verder behandeld worden. Vergeet niet om na het gebruik van de adrenaline auto-injector een nieuw recept voor een adrenaline auto-injector aan te vragen bij de behandelend arts. Een adrenaline auto-injector is altijd maar één keer te gebruiken.

Het is noodzakelijk dat uw kind de adrenaline auto-injector altijd bij zich draagt omdat een ernstige allergische reactie zeer snel en zeer onverwachts kan optreden.

Adrenaline auto-injector trainer pennen

Via uw arts of uw apotheek zijn er trainer pennen beschikbaar. Dit zijn pennen die geen injectienaald en adrenaline bevatten. Met de trainer kunt u de manier van toedienen oefenen om zo ervaring op te doen, zodat u, indien nodig snel kunt handelen.

De trainer pennen kunnen ook worden gebruikt om instructies te geven op school, kinderdagverblijf en aan de omgeving (vrienden en ouders hiervan) van uw kind. Het is namelijk belangrijk dat ook de omgeving weet dat uw kind een ernstige allergische reactie kan krijgen en hoe ze dan moeten handelen.

Let op:
Als uw kind een adrenaline auto-injector nodig heeft, is het belangrijk dat u de omgeving van uw kind vertelt dat uw kind een adrenaline auto-injector bij zich draagt. Legt u de omgeving (familie, vrienden, buren, school etc.) ook uit wat zij kunnen doen in geval van een mogelijke (ernstige) allergische reactie.