slide-056-1600x400

De meeste kinderen met een inhalatieallergie (bijvoorbeeld een allergie voor bomen en grassen en/of een allergie voor huisstofmijt) worden in eerste instantie behandeld met symptoom onderdrukkende medicijnen. Deze medicijnen behandelen alleen de klachten maar nemen niet de oorzaak van de allergie weg. Dat betekent dat na het stoppen met de medicijnen, de allergieklachten kunnen terugkomen. Immunotherapie is een behandelvorm die de oorzaak van de allergie aanpakt en niet alleen de symptomen onderdrukt.

Bij kinderen met een allergie voor insectengif (wespengif of bijengif) met een ernstige reactie (graad 2, 3 en 4) en afhankelijk van de leeftijd van het kind, wordt immunotherapie geadviseerd. Ook sommige patiënten met een graad 1 reactie komen in aanmerking voor immunotherapie (bijvoorbeeld bij hoge expositie zoals imkers, medewerkers glas- en tuinbouw); evenals patiënten met bepaalde bijkomende ziektes en/of zeer grote angst.

Wat is immunotherapie?

Immunotherapie wordt ook wel hyposensibilisatie, desensibilisatie of specifieke allergievaccinatie genoemd. Bij immunotherapie wordt het stofje dat de allergie bij uw kind veroorzaakt (het allergeen) opgelost in een vloeistof en onderhuids in de bovenarm van uw kind gespoten. Er wordt begonnen met een hele kleine hoeveelheid van dit allergeen, waarna bij vervolgafspraken steeds een beetje meer allergeen wordt ingespoten. De bedoeling is dat het immuunsysteem (afweersysteem) van uw kind op deze manier gewend raakt aan het allergeen. Het immuunsysteem zal het allergeen op den duur niet meer herkennen als een schadelijke stof en de allergische klachten zullen verminderen of verdwijnen helemaal. Deze vorm van behandeling wordt subcutane immunotherapie genoemd.

Het kan enige tijd duren voordat het lichaam van uw kind minder heftig reageert op het betreffende allergeen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert daarom om de behandeling minimaal 3 jaar vol te houden. Afhankelijk van het effect en de wensen van de patiënt, kan ook een langere behandeltijd worden geadviseerd, meestal is dat 5 jaar.

Immunotherapie vindt altijd plaats onder supervisie van een arts en bestaat uit een instelfase en een onderhoudsfase. De uitvoering vindt plaats door verpleegkundigen of doktersassistenten.

  • De instelfase
    De instelfase bestaat uit het volgen van een bepaald schema met prikken. Welk schema voor uw kind het meest geschikt is, wordt door de arts met u in het consult op de polikliniek besproken. Gedurende een aantal weken (aantal afhankelijk van het gekozen schema) komt u met uw kind wekelijks naar het ziekenhuis. Thuis heeft uw kind dan al een anti- histaminicum genomen. Het recept hiervoor krijgt u bij het consult met de arts op de polikliniek. Dit moet minimaal 30 minuten voor een  prik worden ingenomen. We informeren er ook altijd naar voordat uw kind een prik krijgt. Dit is bedoeld om eventuele bijwerkingen te voorkomen of verminderen.  Na een prik blijven u en uw kind nog een periode in de wachtkamer. Als alles goed gaat, mogen u en uw kind weer naar huis. Na een prik wordt geadviseerd om gedurende 2 uren geen lichamelijk inspanning te doen. Dit om bijwerkingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Dus dat betekent niet op de fiets naar het ziekenhuis komen. Dit geldt ook voor de onderhoudsfase.
  • De onderhoudsfase
    Tijdens de onderhoudsfase komt uw kind éénmaal per vier weken (bomen, grassen en huisstofmijt) of éénmaal per zes weken (wespengif en bijengif) naar het ziekenhuis. Uw kind krijgt nu steeds een gelijke hoeveelheid allergeen toegediend. De onderhoudsfase kan ook plaatsvinden bij uw huisarts. Of de onderhoudsfase in het ziekenhuis gaat plaatsvinden of bij de huisarts, wordt met u op de polikliniek of tijdens de instelfase besproken.

Wanneer krijgt uw kind immunotherapie?

fc0647-smallImmunotherapie wordt als behandeling voorgeschreven wanneer uw kind last heeft van (ernstige) allergische klachten veroorzaakt door boompollen, graspollen en huisstofmijten. Ook na ernstige reacties op insectengif (bij of wesp) is immunotherapie een goede behandeling.

De behandeling is geschikt voor kinderen:

  • Met ernstige allergische klachten;
  • Bij wie medicijnen niet of onvoldoende werken, of teveel bijwerkingen geven;
  • Die voor niet teveel verschillende allergenen overgevoelig zijn;
  • Zonder ernstig of ontregeld astma

Wat zijn de bijwerkingen van immunotherapie?

Sommige kinderen hebben vooral aan het begin van de behandeling op de plaats van de injectie last van een plaatselijke zwelling, roodheid, jeuk en warmte van de huid. Anderen voelen zich op de dag van de injectie een beetje grieperig of moe. De klachten verdwijnen meestal in de loop van de behandeling en zijn vaak geen reden om de behandeling te stoppen of te vertragen. Bij een kleine 2 à 3% van de kinderen kan een algemene allergische reactie het gevolg zijn van de injectie. Dit is meestal een milde reactie zoals galbulten, maar bij uitzondering kunnen ook ernstiger klachten voorkomen. Het doseringsschema wordt dan aangepast.

Als uw kind klachten krijgt of zich om een andere reden niet lekker voelt na de injectie, waarschuw dan direct de verpleegkundige of de arts. Omdat deze klachten een acute behandeling kunnen vereisen, vragen we u om na de injecties altijd 30 minuten met uw kind in de wachtkamer te blijven zitten na de injectie. In het begin van de behandeling vragen wij u vaak om langer in de wachtkamer te wachten. De observatietijd wordt door de arts vastgesteld en is afhankelijk van de bijwerkingen.

Het voordeel van immunotherapie

Minimaal éénmaal per jaar bespreekt de arts met u de klachten van uw kind om te bepalen of de behandeling aanslaat. De afspraak hiervoor moet u zelf maken. Wanneer de immunotherapie aanslaat, verminderen de klachten en hoeft uw kind minder of zelfs geen aanvullende medicijnen meer te gebruiken. Bovendien blijkt in veel gevallen dat als de behandeling werkt, deze ook na het afronden van de behandeling nog jaren blijft werken. Of dit bij uw kind ook het geval zal zijn, is vooraf niet te voorspellen.

Immunotherapie is vooral effectief als het gaat om allergische klachten van de bovenste luchtwegen (ogen, neus en keel). Ook kan immunotherapie worden ingezet bij allergische longklachten hoewel het effect dan minder groot kan zijn.