Slide-040-1600x400

Eén van de kerntaken van een academisch ziekenhuis zoals het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het Kinder Allergie & Astma Centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en ook in ons centrum wordt er medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht.

In het Kinder Allergie & Astma Centrum hebben we ons op het gebied van onderzoek het volgende doel gesteld:

“Het initiëren, opzetten, uitvoeren en continueren van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau om de kennis op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven voor kinderen met een allergische aandoening en/of astma te verbeteren.”

Doel van medisch wetenschappelijk onderzoek

Om uit te maken of een nieuwe ontwikkeling ook echt bruikbaar en nuttig is voor patiënten, is wetenschappelijk onderzoek nodig. In eerste instantie vindt dat onderzoek zoveel mogelijk plaats in celkweken of, als het niet anders kan, met behulp van dierproeven. Wanneer dit onderzoek een gunstig resultaat laat zien, is de volgende stap om de behandeling uit te testen bij mensen. Dat gebeurt altijd volgens een uitgebreid en goed doordacht protocol. Zo’n protocol wordt moet altijd goedgekeurd worden door de medisch ethische commissie voordat het onderzoek in de praktijk uitgevoerd kan gaan worden.

Tijdens medisch-wetenschappelijk onderzoek kan een nieuwe behandeling worden onderzocht of een nieuw medicijn worden getest. Als u samen met uw kind besluit om deel te nemen aan een onderzoek, helpt u mee aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die mogelijk veiliger en/of effectiever zijn dan de bestaande behandelmethoden of medicijnen. Hoe uw kind kan meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek leest u op de pagina meedoen aan onderzoek?

FC0614-smallDoel van onderzoek naar allergie

Op het gebied van allergie is er nog veel onduidelijkheid. We weten inmiddels al veel over allergische reacties, allergieklachten en de werking van het immuunsysteem. Toch weten we ook heel veel (nog) niet en daar is onderzoek voor nodig. Als we als artsen beter begrijpen hoe bepaalde processen werken, kunnen we allergiepatiënten ook beter helpen. Op de pagina onderzoek naar allergie ziet u een overzicht van belangrijke onderzoeken die al zijn afgerond, die nu lopen of die gepland zijn.

Doel van onderzoek naar astma

Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar in de strijd tegen longziekten zoals astma. Daarnaast is het ook van groot belang voor goede zorg aan astmapatiënten. Het doel van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma is om uiteindelijk astma te voorkomen, om kapotte longen te kunnen herstellen en om een betere behandeling te realiseren. Op de pagina onderzoek naar astma ziet u een overzicht van belangrijke onderzoeken die al zijn afgerond, die nu lopen of die gepland zijn.