slide-066-1600x400

Er zijn verschillende soorten astma waar uw kind last van kan hebben. Deze soorten astma hebben verschillende oorzaken en komen soms ook in combinatie voor. Ook de klachten bij astma kunnen per kind verschillen. Dit maakt dat astma een ingewikkeld ziektebeeld is dat goed moet worden uitgezocht voordat de juiste behandeling kan worden gestart.

De anamnese is een ander woord voor de medische ziektegeschiedenis. In een gesprek met een medische hulpverlener zoals een arts of (long)verpleegkundige worden de medische ziektegeschiedenis en het ontstaan van de klachten uitgebreid doorgenomen en besproken. Het is één van de belangrijkste instrumenten die de arts heeft om vast te stellen of er sprake is van astma.

De arts zal tijdens een uitgebreid gesprek vragen naar de medische voorgeschiedenis van uw kind. Er wordt gekeken naar gezondheidsklachten en de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot aan het moment van het gesprek. Soms wordt aan u gevraagd, als voorbereiding op het gesprek, om een vragenlijst invullen maar dit is niet altijd het geval.

Voor veel mensen is het lastig om gestructureerd over klachten na te denken en om vragen over klachten in het verleden te beantwoorden, simpelweg omdat ze dit niet gewend zijn. Soms legt u zelf een relatie tussen bepaalde klachten niet die een arts wel ziet. Ook zijn niet alle kinderen in staat om duidelijk uit te leggen wat ze voelen en waar ze last van hebben. Dit maakt dat het stellen van de diagnose voor medisch specialisten niet altijd eenvoudig is.

De anamnese

Als er op basis van het klachtenpatroon redenen zijn om aan de diagnose astma te denken, besteedt de arts onder andere aandacht aan de volgende punten tijdens de anamnese:

 • De ernst, duur en het patroon van de luchtwegklachten
  • Is er sprake van een piepende uitademing (kernsymptoom), hoesten, kortademigheid?
  • Wat is de invloed van de klachten op het functioneren overdag, thuis of op school (zoals schoolverzuim) en ’s nachts?
  • Wat is de frequentie (incidenteel, regelmatig, dagelijks) en duur van de episodes en de duur van symptoomvrije periodes tussen de aanvallen?
   .
 • fc0688-smallZijn er aanwijzingen voor allergische prikkels?
  • Zijn de klachten passend bij een allergische aandoening?
  • Treden er klachten op en/of verergeren bestaande klachten in een vochtige omgeving (huisstofmijt), in voorjaar (pollen van bomen) of zomer (pollen van grassen, onkruiden), bij contact met dieren (katten, honden, knaagdieren, paarden) of door andere factoren?
   .
 • Zijn er aanwijzingen voor niet-allergische prikkels?
  • Zijn er aanhoudende klachten na virale luchtweginfecties?
  • Zijn er klachten, of verergering van klachten, bij blootstelling aan koude of vochtige lucht, mist, (tabaks)rook, stof, luchtverontreiniging, baklucht, verflucht, parfumluchtjes of emoties?
  • Treden er luchtwegklachten op tijdens of na lichamelijke inspanning?
   .
 • Wordt er gerookt?
  • Door ouders, verzorgers of anderen in de omgeving van uw kind?
  • Door uw kind zelf?
   .
 • Overige aandachtspunten tijdens de anamnese
  • De voorgeschiedenis:
   • Zijn er frequente luchtweginfecties of eerdere periodes met hoesten, piepen of ‘bronchitis’?
   • Is er sprake van andere atopische aandoeningen (geweest), zoals constitutioneel eczeem?
   • Is er eerder allergie- of longfunctieonderzoek verricht?
   • Is er in het verleden medicatie gebruikt voor de luchtwegen en wat is het effect daarvan (geweest)?
   • Welke preventieve maatregelen zijn er genomen en wat is het effect daarvan (geweest)?
   • Gegevens rondom de geboorte, zoals: werd uw kind te vroeg geboren, had uw kind een laag geboortegewicht? Is er sprake geweest van zuurstoftoediening en/of kunstmatige beademing na de geboorte?
   • Heeft uw kind een groeiachterstand nu of gehad in het verleden?
  • Familie:
   • Komen luchtwegproblemen of atopische aandoeningen bij andere gezinsleden voor?

Tijdens de anamnese zal ook worden gevraagd naar eventuele slaapstoornissen, leerprestaties en/of –problemen en het speelgedrag van uw kind. Astma kan namelijk ook een negatieve invloed hebben op één of meerdere van deze aspecten.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend op de anamnese zal er lichamelijk onderzoek bij uw kind gedaan worden waarbij onder andere de longen worden beluisterd. Hiernaast zullen de lengte en het gewicht worden gemeten om de groeicurve van uw kind te bekijken.

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind astma heeft, dan kan er aanvullend onderzoek worden gedaan. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, een huidtest, een longfunctieonderzoek en/of een provocatietest. In veel gevallen zal de arts gebruik maken van een combinatie van verschillende onderzoeken die samen met de anamnese voor de uiteindelijke diagnose zorgen.