Slide-031-1600x400

Een ernstige allergische reactie kan invloed hebben op het bewustzijn van uw kind. Bij een allergische reactie op boompollen en/of graspollen (hooikoorts), huisstofmijt en huisdieren zal dit niet zomaar gebeuren. Bij een insectengifallergie, een geneesmiddelenallergie en bij voedselallergie bestaat het risico op een verminderd bewustzijn wel. Bij deze soorten allergie komen vaker (zeer) ernstige allergische reacties voor.

Uw kind verliest het bewustzijn door problemen in de bloeddrukregeling. Wanneer uw kind rechtop staat, zakt het bloed onder invloed van de zwaartekracht naar de buik en de benen. Het hart vult zich dan minder goed met bloed en de hoeveelheid bloed die het hart rond pompt neemt af, met als gevolg dat de bloeddruk daalt. Normaal gesproken reageert het lichaam hierop door de bloedvaten in de buik en benen te vernauwen en het hart sneller te laten kloppen, waardoor de bloeddruk weer stijgt.
Als uw kind het bewustzijn verliest, reageert zijn/haar lichaam onvoldoende op de daling van de bloeddruk. De bloedvaten vernauwen zich niet (voldoende) en het hart gaat langzamer kloppen. Daardoor komt er even te weinig bloed en dus ook te weinig zuurstof in de hersenen, waardoor uw zoon/dochter kort buiten bewustzijn kan raken.

Uw kind kan voorafgaand aan het verliezen van het bewustzijn klachten ervaren, dit zijn voortekenen van wat komen gaat. Meestal worden lichthoofdigheid, misselijkheid, zweten, oorsuizen en problemen met het gezichtsvermogen genoemd. Eén en ander hangt natuurlijk samen met de leeftijd van uw kind. Een kind van vier jaar zal deze klachten minder goed kunnen omschrijven dan een kind van twaalf jaar. Het kan u en/of anderen in de omgeving opvallen dat uw kind erg bleek wordt en zweterig. Wanneer uw kind weer bij bewustzijn komt kan hij/zij niet direct opstaan en zal zich waarschijnlijk nog een paar minuten na het bijkomen misselijk en zweterig voelen.

Wat gebeurt er bij een allergische reactie?FC0167-small

Hieronder staat een aantal klachten met betrekking tot het bewustzijn die het gevolg kunnen zijn van een allergische reactie:

  • Licht gevoel in het hoofd
  • Dubbel zien
  • Duizeligheid
  • Verminderd aanspreekbaar zijn
  • Flauwvallen
  • Bewusteloosheid

Zeker de laatste twee verschijnselen worden vooral gezien bij een zeer ernstige allergische reactie, die ook wel anafylactische reactie wordt genoemd.

Wat is een anafylactische reactie?

Een anafylactische reactie is een plotseling optredende algemene reactie, waarbij het lichaam binnen enkele minuten tot een uur overgevoelig reageert op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een geneesmiddel of een insectensteek.

De klachten kunnen optreden in verschillende organen namelijk: de ogen, de huid, het maag-darmkanaal en de longen. Vaak krijgt uw kind meerdere klachten tegelijk. In het ergste geval treedt een snelle en sterke bloeddrukdaling waardoor uw kind het bewustzijn verliest. In die situatie wordt gesproken over een anafylactische shock. Dit is een levensbedreigende situatie die dodelijk kan aflopen.

Neem bij een heftige allergische reactie altijd direct contact op met een arts en bel 112. Zeg daarbij dat het gaat om anafylaxie.