slide-064-1600x400

Astmaklachten ontstaan vaak op jonge leeftijd maar ze kunnen zich ook pas op latere leeftijd voordoen. Astma komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op kinderleeftijd, dan komt het juist vaker voor bij jongens dan bij meisjes. In Nederland wordt bij kinderen de diagnose astma het meest gesteld bij jongens tussen de 0 en 9 jaar. In Nederland zijn er zo’n 300.000 kinderen met astma. Eén op de tien schoolgaande kinderen (10%) heeft astma, dat betekent dat in een gemiddelde schoolklas 2 à 3 kinderen astma hebben.

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Kinderen kunnen in de puberteit minder last krijgen van hun klachten, maar astma is niet te genezen. De aanleg voor astma blijft bestaan waardoor de klachten weer terug kunnen komen. Er is lange tijd een stijging gezien in het aantal patiënten met astma, nu blijft het aantal astmapatiënten ongeveer gelijk.

Erfelijkheid van astma

De vernauwing van de kleine luchtwegen is het gevolg van een ontstekingsreactie. De spiertjes in de kleine luchtwegen trekken zich samen. Daarnaast zet ook  het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen op. Het is echter niet bekend waarom de kleine luchtwegen deze ontstekingsreacties vertonen dus wat de oorzaak is. Het is wel duidelijk dat genetische aanleg een rol speelt.

Heeft uw kind astma? Dan heeft hij/zij voornamelijk last van de onderste luchtwegen en is geboren met een aanleg voor deze aandoening. De klachten treden pas op wanneer uw kind in contact komt met bepaalde prikkels waar hij/zij overgevoelig voor is zoals bijvoorbeeld roken, huisdieren of bepaalde medicijnen. Ook een flinke verkoudheid of griep kunnen leiden tot een eerste uiting van de in aanleg al aanwezige astma.

Astma kan niet ‘zomaar’ ontstaan zonder dat de aanleg hiervoor aanwezig is. Astma is helaas ook niet te genezen, het is een chronische aandoening. Wel kunnen de klachten stabiliseren met medicijnen en in de loop van de tijd minder worden. Dit gebeurt dan meestal tijdens of na de puberteit. Vroeger werd dan gezegd “hij is eroverheen gegroeid’. Astma is meestal goed te behandelefc0659-smalln en daarom kunnen verreweg de meeste mensen met astma een normaal en prettig leven leiden.

Als astma in de familie ( bij de ouders) voorkomt, is de kans dat een kind astma ontwikkelt 20-30%. Wordt een kind geboren in een gezin waarbij de ouders geen astma hebben dan is de kans op het ontwikkelen van astma ongeveer 8%.

Er is uit tweelingonderzoek in Nederland bekend dat ongeveer 50 tot 60% van astma erfelijk is. Maar het tot uiting komen van astma is een combinatie tussen erfelijkheid en omgevingsfactoren. Erfelijkheid is dus niet de enige oorzaak van astma. In dit filmpje waarin een wetenschappelijk onderzoek wordt uitgelegd, wordt dit duidelijk aan de hand van een animatie geillustreerd.

Overige oorzaken voor astma

Is uw familie niet erfelijk belast met astma dan zijn er soms andere oorzaken aan te wijzen voor het ontwikkelen van astma, zoals bijvoorbeeld:

 • Vroeggeboorte
  Kinderen die te vroeg geboren zijn (prematuren) hebben vaker astma of last van allergieën. Dat komt omdat de longen van een baby die te vroeg geboren is nog niet volgroeid zijn bij de geboorte. De longen hebben vanaf de geboorte een achterstand die niet meer in te halen is.
  .
 • Roken
  Het is bekend dat baby’s van wie de moeder rookte tijdens de zwangerschap meer kans hebben op het ontwikkelen van astma. Daarnaast is het zo dat wanneer kinderen opgroeien in een gezin waar gerookt wordt de kans op het ontwikkelen van astma ook toeneemt.
  .
 • Laag geboortegewicht
  Heeft uw baby een laag gewicht als hij/zij geboren wordt? Of heeft hij/zij infecties, bijvoorbeeld aan zijn longen? Dan kan dat bijdragen aan het veroorzaken van astma. Het is niet 100% duidelijk of dat ook echt een oorzaak van astma is. Er lijkt wel een verband te bestaan.
  .
 • Onbehandelde allergie
  Astma en allergie hebben veel met elkaar te maken en gaan regelmatig hand in hand. Veel kinderen die astma hebben, zijn ook allergisch voor bepaalde allergenen zoals bijvoorbeeld boompollen, graspollen, huisstofmijt en huisdieren. Allergenen kunnen klachten veroorzaken zoals benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Daarnaast is het zo dat de allergie de ontsteking van de luchtwegen laat ontstaan en zo kan bijdragen aan het ontstaan van (allergisch) astma.

Toch is er ook nog veel onbekend over de oorzaken van astma. Waarom ontstaan de ontstekingsreacties? Welke omgevingsfactoren leveren nog meer een bijdrage aan het tot uiting komen van astma? Dit soort vragen kunnen alleen beantwoord worden door voldoende onderzoek te doen. Meer informatie hierover kunt u inden op de pagina onderzoek naar astma.