Slide-039-1600x400

Astma kan een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een slechte nachtrust door veelvuldig hoesten en/of benauwdheidklachten maar het kan ook leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en een gebrek aan vertrouwen in het eigen lichaam. Sommige kinderen durven niet meer te sporten uit angst om een astma-aanval te krijgen. Voor pubers kan de toekomst onzeker worden. Kan ik wel de carrière maken die ik zou willen?

Om een goede behandeling te kunnen starten en daarmee een zo ‘normaal mogelijk’ leven te kunnen leiden, is het van groot belang om een goede diagnose te stellen. Met de diagnostiek van astma worden de methoden en technieken bedoeld die gebruikt worden door medisch specialisten om vast te stellen of uw kind astma heeft en zo ja welke vorm van astma. Het stellen van de diagnose is zoals gezegd erg belangrijk. Na het stellen van de juiste diagnose kan de daarbij passende behandeling worden gestart.

De arts beschikt over verschillende methoden, testen en technieken om uit te zoeken of de klachten die uw kind heeft te maken hebben met astma. Op de onderstaande pagina’s wordt dieper ingegaan op de volgende diagnostische methoden en onderzoeken: