slide-065-1600x400

Astmaklachten ontstaan door een vernauwing van de luchtwegen. De spiertjes in de wanden van de luchtwegen trekken samen en het slijmvlies zwelt op. Daarnaast wordt er ook meer slijm aangemaakt. Hieronder ziet u een schematische weergave van een ‘normale’ luchtweg en een luchtweg tijdens een astma-aanval.

UMCG-Luchtwegen-astma-aanval

Vaak is het zo dat kinderen met astma al snel nadat ze in contact zijn geweest met een prikkel klachten krijgen. Meestal beginnen de klachten binnen enkele minuten. Zolang de prikkel aanwezig blijft, houden ook de klachten aan. Zodra de prikkel verdwijnt nemen de klachten weer af. In de regel gebeurt dit na ongeveer een uur, maar het kan ook veel langer duren voordat de klachten verdwijnen. Dit geldt zowel voor allergische prikkels als voor niet-allergische prikkels. Kijk voor meer informatie over deze soorten prikkels op de pagina wat is astma?

Klachten die vaak voorkomen

Hieronder vindt een overzicht van enkele klachten die vaak voorkomen bij astma en een directe relatie hebben met de vernauwing van de luchtwegen?

 • Benauwdheid, kortademigheid (meestal in aanvallen)
 • Hoesten
 • Piepende ademhaling (soms ook een brommend of zagend geluid)
 • Drukkend, beklemmend gevoel op de borst
 • Opgeven van (taai) slijm

Daarnaast spelen er ook vaak andere klachten een rol, zeker wanneer er ook sprake is van een allergie:

 • Niezen
 • Loopneus, verstopte neus,
 • Jeukende, branderige en tranende ogen
 • Eczeem (vooral bij jonge kinderen)
 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen

Klachten bij hele jonge kinderen

De klachten bij heel jonge kinderen kunnen verschillen van de ‘standaard’ astmaklachten. De belangrijkste klachten bij hele jonge kinderen zijn slijmvorming en een ‘zagende’ ademhaling. Soms hebben deze kleine kinderen alleen langdurige hoestbuien en buikpijn. Daarom is het soms moeilijk om astma bij deze hele kleintjes te herkennen.

Voortekenen voor een aanval

Veel kinderen vertonen bepaald gedrag dat kan wijzen op een astma-aanval. Voorbeelden van dit gedrag zijn:

 • Uw kind is onrustig, snel driftig, hangerig en/of moefc0661-small
 • Uw kind hoest veel
 • Uw kind klaagt over buikpijn
 • Uw kind slaapt slecht en is overdag moe. Het gezicht kan tekenen met diepe wallen onder de ogen
 • Uw kind heeft een (flinke) verkoudheid
 • UW kind heeft last van jeuk
 • Uw kind heeft een slechte adem

Dit zijn tekenen waarbij u alert moet zijn op een op handen zijnde astma-aanval. Overleg met de arts wat u in een dergelijk geval het beste kunt doen, zoals bijvoorbeeld extra medicijnen laten nemen.

Klachten wisselen

De klachten bij astma kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon. De een heeft veel klachten de ander relatief weinig. Sommige kinderen hebben bijna geen medicijnen nodig, anderen juist veel meer. Ook de eigen klachten van uw kind kunnen sterk wisselen, dat maakt dat geen enkele astmaperiode hetzelfde verloopt.

 • De klachten kunnen per dag wisselen waarbij uw kind de ene dag veel klachten heeft en de volgende dag veel minder.
 • De klachten kunnen wisselen per seizoen. In het voorjaar en de zomer kan hooikoorts voor extra klachten zorgen. In de herfst en winter is het koude weer vaak een prikkel die leidt tot extra klachten.
 • De klachten kunnen veranderen naarmate uw kind ouder wordt. Kinderen hebben vaak andere klachten dan volwassenen. Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer de klachten gaan lijken op die van volwassenen. Ook kunnen klachten in de puberteit juist verdwijnen.
 • De klachten kunnen ook veranderen in de dagen voorafgaand aan de menstruatie van uw dochter.
 • Emoties spelen ook een rol bij de klachten. In drukke stressvolle periodes kan uw kind meer klachten ervaren dan tijdens een ontspannen weekend of vakantie.