Slide-009-1600x400

Het Kinder Allergie & Astma Centrum maakt onderdeel uit van het Beatrix Kinderziekenhuis, polikliniek Kinderlongziekten en Kinderallergologie. Wij bieden uw kind binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen en astma.

Uw kind wordt verwezen naar het Kinder Allergie & Astma Centrum op de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis als hij/zij een specialistisch onderzoek of behandeling moet ondergaan waarbij een opname niet nodig is.

De polikliniek Kinderlongziekten en Kinderallergologie bevindt zich op de begane grond van het UMCG. U bereikt de polikliniek via de hoofdingang van het UMCG. Wanneer u via de hoofdingang in de centrale hal staat,  gaat u rechtsaf naar de Poortweg. Aan het einde van deze binnenstraat vindt u links en rechts de twee poliklinieken van het Beatrix Kinderziekenhuis (nummer 14 en 15). Het Kinder Allergie & Astma Centrum bevindt zich in polikliniek 14.

Wij verzoeken u vriendelijk om (ruim) op tijd aanwezig te zijn, zodat er geen onnodige wachttijden ontstaan. Als u op de dag van de afspraak plotseling verhinderd bent of wanneer u door onvoorziene omstandigheden te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met de polikliniek via één van de volgende telefoonnummers:

Telefoonnummers:

Algemeen nummer UMCG: 050 361 61 61
Secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten: 050 – 361 24 73
Kinder Functiecentrum: 050 – 361 27 06

Op de polikliniek

Bij binnenkomst op de polikliniek treft u een balie aan. U kunt zich hier melden. U wordt gevraagd het volgende af te geven:FC0580

  • De verwijsbrief van de huisarts of specialist;
  • De afspraakbevestiging;
  • Een geldig legitimatiebewijs van uw kind. Is uw kind jonger dan veertien jaar, dan wordt uw legitimatiebewijs geaccepteerd. (Het UMCG vraagt patiënten eens per jaar om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs.);
  • Het UMCG-ziekenhuispasje van uw kind. Heeft uw kind nog geen pasje, dan wordt het hier gemaakt.

Nadat u zich heeft gemeld bij de balie, kunt u samen met uw kind plaatsnemen in de wachtruimte. De polikliniek is zo ingericht dat uw kind kan spelen tot hij of zij aan de beurt is. De arts die uw kind gaat onderzoeken of behandelen, haalt u en uw kind op uit de wachtkamer.

Het consult bij de arts

Als uw kind aan de beurt is, roept de arts u en uw kind binnen. Tijdens het spreekuur probeert de arts er achter te komen wat de oorzaak is van de klachten van uw kind. Als hij/zij uw kind onderzoekt, zal hij/zij uitleggen wat er gebeurt en waarom. Soms is het nodig om direct enkele onderzoeken te doen, zoals meten en wegen, bloeddruk meten, etc. In andere gevallen worden er vervolgonderzoeken gepland.

Als u of uw kind vragen heeft, dan mag u deze natuurlijk altijd stellen. Ook als er iets onduidelijk is of als u denkt dat de arts iets vergeet, dan mag u dat altijd melden. Ter voorbereiding op het consult, is het verstandig thuis al enkele vragen op te schrijven. Vergeet daarbij niet de vragen die uw kind misschien heeft. Tips hiervoor leest u op de pagina voorbereiden van ziekenhuisbezoek.

Op de polikliniek werken ook pedagogisch medewerkers. Zij kunnen ingeschakeld worden bij het voorbereiden van uw kind op een onderzoek of ingreep, en voor de begeleiding. Zo kunnen angst, spanningen en de ziekenhuiservaring een plek krijgen en zo goed mogelijk verwerkt worden.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen van onderzoeken op hoogte worden gebracht. Dit is afhankelijk van de procedure op de polikliniek en het soort onderzoek. De arts vertelt u hoe u bericht krijgt. Mogelijke manieren zijn:

  • Via een brief die u thuisgestuurd krijgt;
  • Via de huisarts;
  • Tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.