Slide-014-1600x400

Het Kinder Allergie & Astma Centrum maakt onderdeel uit van het Beatrix Kinderziekenhuis, polikliniek Kinderlongziekten en Kinderallergologie. Wij bieden uw kind binnen ons centrum diagnostiek, behandeling en ondersteuning op het gebied van allergische aandoeningen en astma.

Naar het ziekenhuis gaan is voor (bijna) ieder kind spannend, daarom is het belangrijk uw kind voor te bereiden op het bezoek aan het ziekenhuis. Door te praten met uw kind merkt u vanzelf of hij/zij  tegen het ziekenhuisbezoek opziet en het erg spannend of eng vindt. Vervolgens kunt u samen bespreken hoe u het bezoek minder spannend kunt maken of hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen.

Leg uit wat er gaat gebeuren

Voor jonge kinderen is een eenvoudige uitleg over wat ze kunnen verwachten meestal al voldoende. U kunt in simpele bewoordingen vertellen waarom jullie naar het ziekenhuis gaan, wat de dokter gaat doen en hoe een ziekenhuis er van binnen uitziet.

U kunt samen met uw kind alvast een virtueel bezoek brengen aan het Beatrix kinderziekenhuis, op die manier weten u en uw kind al een beetje wat u kunt verwachten. Ook heeft het Beatrix Kinderziekenhuis een aparte website met uitgebreide informatie over alles wat met het kinderziekenhuis te maken heeft. Op deze website is een speciaal deel met informatie voor kinderen, maar ook voor ouders. Kijk er rustig rond voor aanvullende informatie.

Oudere kinderen hebben zich vaak al een beeld gevormd bij een ziekenhuisbezoek. Houd wel in uw achterhoofd dat dit beeld niet altijd realistisch hoeft te zijn. Door televisieseries, filmpjes op internet of gesprekken met vriendjes die misschien zelf al eens in het ziekenhuis zijn geweest, kan een verkeerd beeld ontstaan over het bezoek aan het ziekenhuis. Door met uw kind hierover te praten en vragen te stellen, krijgt u inzicht of het beeld van uw kind realistisch is. Is dit niet het geval dan kunt u een onrealistisch beeld ook bijstellen.

Geef uw kind alle ruimte om vragen te stellen. Stel ook de vraag of uw kind zelf nog vragen heeft voor de dokter. Vragen die u niet zelf kunt beantwoorden of die uw kind graag aan de dokter wil stellen, kunt u opschrijven zodat deze niet vergeten worden.

Het gesprek met de arts

Er komt waarschijnlijk niet alleen veel op uw kind af, maar ook op u als ouder. Hieronder staat een aantal tips die u kunnen helpen bij het voorbereiden van het gesprek in het ziekenhuis.FC0444

  • Probeer zo rustig mogelijk te blijven, dit heeft ook een positief effect op uw kind;
  • Gebruikt uw kind medicijnen, neem een overzicht mee met de naam van het medicijn, de dosering en de frequentie waarin uw kind het medicijn gebruikt;
  • Neem het groeiboekje van uw kind mee;
  • Schrijf thuis alvast op wat u wilt weten en vragen en neem de vragen mee naar het consult;
  • Schrijf de vragen van uw zoon en/of dochter op en neem ze mee naar het consult;
  • Schrijf tijdens het gesprek eventueel de antwoorden op om het later na te kunnen lezen;
  • Vraag om schriftelijke informatie zoals bijvoorbeeld een patiëntenbrochure;
  • Geef tijdens het gesprek aan welke zaken voor u en/of uw kind (nog) onduidelijk zijn. De arts controleert of uw kind alles begrijpt, maar vraag het nogmaals als u het idee heeft dat het voor uw kind of voor uzelf toch niet helemaal duidelijk is;
  • Bent u bang dat u teveel informatie krijgt of vindt u het niet prettig om alleen met uw kind naar het consult te komen? Wellicht kan er een tweede volwassene mee, twee horen meer dan één;
  • Vraag wie u kunt benaderen als u na het gesprek nog vragen te binnen schieten.

Onthoud goed dat het niet gek is om met een lijstje met vragen naar het spreekuur te komen of om antwoorden en informatie op te schrijven. Uw arts zal u altijd helpen om alle informatie zo goed mogelijk uit te leggen. Hij /zij weet dat er weinig tot niets zo belangrijk voor u is als het welzijn en de gezondheid van uw kind.