Slide-026-1600x400

Het aantal kinderen met één of meerdere allergische aandoeningen blijft toenemen. Er bestaat dan ook een enorme behoefte, zowel bij ouders als bij zorgverleners, om deze kinderen te kunnen verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied.

Het Kinder Allergie & Astma Centrum is een kennis- en behandelcentrum waar een multidisciplinaire aanpak bij kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en astma centraal staat en patiëntenzorg op een hoog specialistisch niveau geboden wordt.

In dit centrum bieden we diagnostische en therapeutische expertise op het gebied van allergische aandoeningen. Dit betreffen aandoeningen van de luchtwegen (waaronder astma), de huid, het maagdarmkanaal, voedselallergie, geneesmiddelenallergie en allergie voor insectengif.

Wij richten ons hierbij vooral op de kinderen met een complex ziektebeeld. De zorg rondom deze patiënten willen wij in nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met de zorgverleners en ziekenhuizen in de regio invullen.