Slide-003-1600x400

Optimale zorg door samenwerking

Het Kinder Allergie & Astma Centrum is een kennis- en behandelcentrum waar een multidisciplinaire aanpak bij kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en/of astma centraal staat en patiëntenzorg op een hoog specialistisch niveau geboden wordt. Er vindt diagnostiek, behandeling en ondersteuning plaats op het gebied van onder andere inhalatieallergie, longziekten, voedselallergie, insectengifallergie en geneesmiddelenovergevoeligheid.

Wij vinden het van groot belang dat u en uw kind zich bij ons gehoord en gezien voelen. We streven naar het leveren van optimale zorg door samenwerking. Deze samenwerking geldt voor zorgverleners binnen het UMCG maar ook daarbuiten in de regio.

Doelstellingen

Het Kinder Allergie & Astma Centrum heeft zich de volgende doelen gesteld:

Patiëntenzorg

“Het leveren van patiëntenzorg op een hoog specialistisch niveau gecombineerd met een persoonlijke benadering van kinderen met een allergische aandoening en/of astma.” .

Onderzoek

“Het initiëren, opzetten, uitvoeren en continueren van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau om de kennis op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven voor kinderen met een allergische aandoening en/of astma te verbeteren.” .

Onderwijs

“Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen met een allergische aandoening en/of astma, door middel van het overdragen van kennis, via diverse vormen van theoretisch en/of praktijkonderwijs, aan zorgverleners en ouders.”