Slide-002-1600x400

Kinderen met een (complexe) allergische aandoening (of een verdenking hierop) en/of astma kunnen in ons Kinder Allergie & Astma Centrum terecht voor diagnostiek, behandeling en ondersteuning.

Kinderen en hun ouders die naar ons worden verwezen, krijgen te maken met een team bestaande uit gespecialiseerde artsen, een diëtiste, verpleegkundigen en doktersassistenten.

In eerste instantie zullen uw kind en u op de polikliniek komen voor een eerste bezoek aan één van de artsen uit het team. Op basis van dit bezoek, de anamnese, diagnose en/of klachten wordt besloten of verdere evaluatie nodig is. Dit kan gebeuren bij de diëtiste of één van de andere artsen. Ook kan uw kind bijvoorbeeld voor onderzoek naar de voedselprovocatie-unit van het Beatrix Kinderziekenhuis worden verwezen.

Het behandelend team

De vaste kern van het behandelend team van het Kinder Allergie & Astma Centrum bestaat uit specialisten en verpleegkundigen van de volgende afdelingen:

  • Kinderallergologie
  • Kinderlongziekten
  • Allergologie
  • Dermatologie
  • KNO-Heelkunde
  • Diëtetiek
  • Longfunctie
  • Functiecentrum
  • Laboratorium Allergie & Longziekten

Wanneer het voor uw kind nodig is de kennis en kunde van andere specialisten in te roepen, zoals bijvoorbeeld de MDL-arts, dan wordt dat uiteraard gedaan.