slide-069-1600x400

Een provocatietest is een test waarmee de arts onderzoekt hoe goed de longen van uw kind werken. Het is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van metacholine, een prikkelende stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

Tijdens een provocatietest krijgt uw zoon/dochter in kleine stapjes een steeds toenemende hoeveelheid  metacholine toegediend wat een astmatische reactie uitlokt, dit wordt provoceren genoemd. De arts kan aan de hand van dit onderzoek zien of, en zo ja hoe gevoelig de longen van uw kind zijn. Wanneer uw zoon/dochter astma heeft dan zijn de longen ook overgevoelig voor metacholine. Metacholine is niet schadelijk en verdwijnt direct weer uit het lichaam.

Voorafgaand aan de provocatietest

Voor het onderzoek hoeft uw kind niet nuchter te zijn en mag dus gewoon eten en drinken. De behandelend arts zal met u en uw kind doornemen of en welke medicatie voor het onderzoek moet worden gestopt.

Tijdens de provocatietest

Tijdens het onderzoek zit uw kind in een stoel, hij/zij hoeft dus niet op een bed te liggen.  U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Uw zoon/dochter  krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat er door de neus geademd wordt en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetap­paraat. Dit wordt een spirometer genoemd.

Bij het begin van de test zal de longfunctie-analist aan uw kind vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna gaat uw kind met tussenpozen verschillende waterige metacholine-oplossingen inademen. Na iedere oplossing wordt na een bepaalde tijd de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt. De test wordt beëindigt wanneer de longfunctie met 20% of meer is gedaald. Dan krijgt uw zoon/dochter een luchtwegverwijder toegediend om de longfunctie te herstellen.

Het onderzoek wordt afgerond als de waarden van de longfunctie weer helemaal normaal zijn geworden. Het totale onderzoek zal ongeveer één uur in beslag nemen, dit is afhankelijk van de dosis metacholine waarop uw kind reageert. Er kan een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek optreden, die verdwijnt zodra de luchtwegverwijder wordt ingeademd.

Na de provocatietest

De uitslag van het onderzoek wordt beoordeeld door de arts. De longfunctie-analist kan geen mededelingen doen over de uitslag van de test. Uw behandelend arts zal de uitslagen met u en uw kind doornemen op de volgende (telefonische) afspraak. Uw kind mag na het afronden van het onderzoek weer naar huis.

Telefoonnummers (tot 12.00 uur):

Secretariaat Kinderallergologie & Kinderlongziekten: 050 – 361 24 73
Kinder Functiecentrum: 050 – 361 27 06