slide-048-1600x400

Met de diagnostiek van allergie worden de methoden en technieken bedoeld die gebruikt worden door medisch specialisten om vast te stellen of uw kind allergisch is en zo ja waarvoor. Het stellen van de diagnose is erg belangrijk. Na het stellen van de juiste diagnose kan de daarbij passende behandeling worden gestart.

De arts beschikt over verschillende methoden, testen en technieken om uit te zoeken of de klachten die uw kind heeft te maken hebben met een allergische aandoening. Het uitvoeren van de huidtest is één van die methoden.

Waarom de huidtest?

Een allergische reactie is een overdreven reactie van het lichaam op een verder onschuldige stof (allergenen). Allergenen komen voor in de lucht zoals boompollen, graspollen, huidschilfers van dieren en huisstofmijten, dit worden inhalatieallergenen genoemd. Daarnaast zitten allergenen ook in voedingsmiddelen, medicijnen, in het gif van insecten en huidverzorgingsproducten. Al deze allergenen kunnen verschillende soorten allergie veroorzaken met verschillende allergische klachten. Met de huidpriktest wordt gekeken of uw kind een allergische reactie krijgt op bepaalde allergenen.

Meestal kan uw kind na de huidtest weer gewoon verder gaan met zijn/haar dagelijkse bezigheden. Het totale onderzoek duurt gemiddeld een half uur. U kunt gedurende het hele onderzoek bij uw kind blijven.

De uitvoering van de huidtest

Er zijn twee manieren om een huidtest uit te voeren. Bij beide manieren wordt de allergische reactie in het klein uitgelokt. Als na 15 tot 20 minuten een kleine zwelling (bultje) te zien is met een rode huid eromheen kan dit wijzen op een allergische aandoening.

De huidpriktest

Bij de huidpriktest worden eerst de oplossingen met allergeen op de huid gedruppeld, meestal op de binnenkant van de onderarm. Daarna wordt een prikje, door de druppel heen, in de huid gegeven. Dit voelt als een klein speldenprikje. Het allergeen komt op deze manier in de huid terecht. De huidpriktest wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar allergie voor stoffen die ingeademd worden zoals allergie voor huisstofmijt en hooikoorts.

De reactie op een allergeen wordt vergeleken met de reactie op twee controleprikken. Bij de ene controleprik wordt de oplosvloeistof van het allergeen in de huid geprikt (de negatieve controle). Deze druppel hoort geen reactie te geven. Bij de andere controleprik wordt een klein beetje histamine-oplossing in de huid geprikt (de positieve controle). Histamine is de stof die vrijkomt bij een allergische reactie. Deze prik geeft wel een reactie. De controleprikken zijn nodig om de betrouwbaarheid van de huidpriktest te controleren. Het totaal aantal prikjes dat gegeven wordt, varieert van 10 tot 30.

Heeft uw kind ernstig eczeem op de armen, dan kunnen de druppels ook op de rug worden aangebracht.

De intracutane huidtest

Bij de intracutane test wordt een hele kleine hoeveelheid (0,02 ml) allergeenoplossing oppervlakkig in de huid gespoten. Deze test wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar insectengifallergie en geneesmiddelenallergie.

Mogelijke reacties op de huidtest

Bij een reactie ontstaat op de plaats van het prikje een bultje met een rood gebied eromheen. Het bultje en de rode huid kunnen gaan jeuken, dit gevoel is vergelijkbaar met een muggenbult. Het is belangrijk dat uw kind niet aan het bultje gaat krabben. Het duurt meestal één tot twee uur voordat de jeuk en de zwelling weer verdwenen zijn, soms gaat het ook sneller. Bij een sterke allergie kan na ongeveer 6 tot 8 uur op dezelfde plaats opnieuw een jeukend bultje ontstaan, dit wordt de late reactie genoemd. Deze verdwijnt weer in de loop van de volgende dag.

Medicijnen die de uitslag beïnvloeden

Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van de huidtest beïnvloeden waardoor de test niet betrouwbaar is. Welke medicijnen dat zijn en of er met de medicijnen van uw kind gestopt moet worden voor de huidtest kunt u lezen op de pagina stoppen van medicatie voor de test.

Na de huidtest

De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag van het onderzoek. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

Wanneer de arts vermoedt dat uw kind een allergische aandoening heeft na het afnemen van de anamnese en de huidtest kan er eventueel verder aanvullend onderzoek nodig zijn. Dit kan een bloedonderzoek, een longfunctieonderzoek of een voedselprovocatie zijn. In veel gevallen zal het een combinatie van verschillende onderzoeken zijn die samen voor de uiteindelijke diagnose zorgen.